h

Nieuws uit 2012

2 april 2012

SP : Eerst lichtbeleid dan pas verbieden, niet andersom

In de gemeenteraad van afgelopen week was de SP nogal fel over de manier waarop wethouder Bosman lichtregels voor een bestemmingsplan voor een paardenhouderij in Moordrecht wilde doorvoeren. Al eerder bleek namelijk dat er helemaal geen lichtregels bestaan in Zuidplas toen de partij vragen stelde over de enorme lichtoverlast van de golfbaan in natuurgebied Hitland. De partij heeft een amendement tegen de beperking voor de verlichting van de paardebak ingediend dat met 16 tegen 11 werd aangenomen.

Lees verder
19 maart 2012

SP hekelt chaos met reclameborden

De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het grote aantal reclameborden dat de afgelopen weken in Zuidplas is neergezet. Op diverse plekken staan om en om borden rond lantarenpalen voor (her)opening van winkels. Dit komt nogal rommelig over volgens de SP en de partij ziet graag dat er voor commerciële partijen een manier van reclame-uitingen komt waaraan de gemeente bovendien wat kan verdienen.

Lees verder
18 februari 2012

SP open avond 29 februari in Moordrecht

In navolging op de open avond in Zevenhuizen houdt de SP ook een open avond in Moordrecht op woensdag 29 februari. Vanaf 20:00 uur zijn leden en andere geïnteresseerden uit Moordrecht welkom in het gebouw van de IJsclub aan de Leliestraat 72. Doelstelling van de avond is om in discussie te gaan over lopende zaken uit het dorp met inwoners en de SP afdeling en fractie.

Lees verder
15 februari 2012

Trots en SP stellen vragen over Prinsessenkwartier

De fracties van Trots en de SP in Zuidplas hebben gezamenlijk vragen gesteld over het stilleggen van de werkzaamheden in het Prinsessenkwartier in Moordrecht. Na de vondst van asbesthoudend materiaal werden de werkzaamheden stilgelegd. De partijen zijn verbaasd over deze mededeling, want de belangengroep Boslocatie heeft dit bij meerdere inspraakbeurten steeds kenbaar gemaakt maar werden genegeerd.

Lees verder
10 februari 2012

Open avond SP in Zevenhuizen

De SP in Zuidplas houdt op dinsdagavond 21 februari een open avond voor leden en geïnteresseerden in La Baraque in Zevenhuizen. Tijdens deze avond wil de partij in gesprek met de inwoners om te horen wat er speelt. Daarnaast kunnen inwoners ook kennis maken met de mensen van de afdeling Zuidplas. De avond is voor inwoners van Zevenhuizen, Moerkapelle en Oud Verlaat en start om 20:00 uur.

Lees verder
20 januari 2012

Zakelijk gevecht om Hornbach op kosten van de burger

Al jaren ligt er aan de Laan van Avant Garde en de Hoofdweg een groot zandgebied. Hier is een vestiging van Hornbach gepland en al sinds 2006 is men bezig om een bestemmingsplan vast te stellen. Met een hele reeks aan bezwaren zorgden de concurrenten Praxis en Neerbos (eigenaar van Gamma en Karweivestigingen in de regio) alsmede lokale bouwmarkten en bedrijven in de omgeving dat het bestemmingsplan meerdere malen terug kwam in de commissie Ruimte. Het dossier Hornbach is volgens mij net zo hoog als de zandplaat die er nu ligt: 6 meter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier