h

Zakelijk gevecht om Hornbach op kosten van de burger

20 januari 2012

Zakelijk gevecht om Hornbach op kosten van de burger

Al jaren ligt er aan de Laan van Avant Garde en de Hoofdweg een groot zandgebied. Hier is een vestiging van Hornbach gepland en al sinds 2006 is men bezig om een bestemmingsplan vast te stellen. Met een hele reeks aan bezwaren zorgden de concurrenten Praxis en Neerbos (eigenaar van Gamma en Karweivestigingen in de regio) alsmede lokale bouwmarkten en bedrijven in de omgeving dat het bestemmingsplan meerdere malen terug kwam in de commissie Ruimte. Het dossier Hornbach is volgens mij net zo hoog als de zandplaat die er nu ligt: 6 meter.

Een bezwaar over het eigen bedrijf dat grenst aan Hornbach of een bezwaar en over de omheining kan ik me goed voorstellen. De Gamma die klaagt over afwijking op het mogelijk aan te nemen personeelsleden of de Praxis die beroep aangaat om het aantal parkeerplaatsen heeft mijn inziens helemaal niets te maken met normale bezwaren. Nee, hier is een concurrentiestrijd aan de gang en zoeken duurbetaalde advocaten naar alle mogelijke gaten. Zover ik heb begrepen is Hornbach ook zo te werk gegaan met de megapraxis in Capelle en ik vraag me af of dit nu zo noodzakelijk is.

Door alle bezwaren die moeten worden behandeld, moeten er weer nieuwe plannen worden opgesteld, moeten ambtenaren weer nieuwe stukken maken en moet er weer over vergaderd worden. En dat kost geld, uw en mijn belastinggeld voor de vrije markt en niemand van de indieners betaalt dat. Wettelijk allemaal toegestaan, maar ethisch kan ik het niet goed vinden. Nadat de commissie Ruimte en de raad, na de zoveelste vergadering, eindelijk het bestemmingsplan goedkeurden, hadden Praxis, Gamma en Karwei nog steeds er geen genoeg van.

Nu ligt het dossier bij de Raad van State met als argumenten : het aantal parkeerplaatsen, het aantal personeelsleden en de houdbaarheid van het onderzoek voor de flora en faunawet. De indieners zijn wederom de concurrenten en niet direct betrokkenen of bewoners van Nieuwerkerk. Wederom worden er weer dikke dossiers gemaakt, moet de gemeente ook weer veel mensen inzetten en kost het u en mij nog meer geld. Daar waar door kabinet Rutte het voor burgers bijna onbetaalbaar wordt gemaakt om te procederen voor hun recht, kunnen bouwmarkten dus een concurrentiestrijd uitvechten waarbij het justitiële apparaat wordt belast.

De zandhoop zal er dus nog wel even blijven liggen, een dure zandbak voor de belastingbetaler die de dure kosten uiteindelijk terugbetaalt. Dat doet deze zowel voor de grote belasting van het gemeentelijke ambtenarenapparaat als ook de hoge kosten van de ambtenaren van de Raad van State. Kortom, ouderwetse concurrentie met prijzen wordt tegenwoordig uitgebreid met elkaar via procedures verder te jennen. Zonde, want uiteindelijk zal de klant minder uitgeven. Wat mij betreft moet er een concurrentietoets komen op dit soort bezwaren waarbij, als blijkt dat het echte concurrentie aangaat, de klager direct niet ontvankelijk verklaard kan worden en alleen door kan procederen als alle gemaakte kosten door bijvoorbeeld de Raad van State betaald worden.

André Muller
SP Zuidplas

U bent hier