h

Inbreng raad

20 mei 2021

Uitgepolderd.

Foto: Caki Foto

"Een historisch moment." Werd het genoemd. En de SP kan dat beamen. Al noemen wij het eerder een historisch dieptepunt.

Lees verder
26 oktober 2020

Kappen met kappen!

Foto: Lex Broere

Onlangs stond op de raadsagenda een bespreekstuk over de Sjaloomlocatie in Moordrecht. Tijdens de raadsvergadering pleitte fractievoorzitter Jan Baas voor behoud van de bomen op de locatie. "Kijk via bomenmakelaar of verplaatsen een optie is." De volgende dag bleek echter dat de bomen al gerooid waren.

Lees verder
27 juni 2020

Huurverhoging? Onnaceptabel!

Foto: Serena Rodenburg

Huurverhoging. Een melkkoe voor de overheid, een last voor de laagste inkomens.

Lees verder
3 juni 2020

Motie alleenstaande vluchtelingkinderen aangenomen.

Foto: Jan Baas

Op de raadsagenda van 26 mei 2020 in Zuidplas stond de motie vreemd aan de orde van de dag om alleenstaande vluchtelingenkinderen een kans te geven op een toekomst.

Lees verder
26 augustus 2017

SP: stoepkrijten mag niet langer verboden worden in Zuidplas

Foto: Caki Foto

De SP fractie in Zuidplas gaat een amendement indienen om het verbod op krijten op straat op te heffen. Dit doet de partij tijdens de raadsvergadering van 29 augustus als er toch al een APV wijziging gaat plaats vinden. Volgens artikel 2.42 van de algemene plaatselijke verordening (APV) mag er niet op straat met krijt worden getekend.

Lees verder
1 augustus 2016

SP verheugd over aanpak armoede onder jeugd

De SP is blij met het voorstel van het college van B&W in Zuidplas voor de aanpak van armoede onder jeugd.  Het college heeft besloten Zuidplas te laten aansluiten bij het jeugdsportfonds en het jeugd cultuurfonds. Met dit besluit wordt invulling gegeven aan de unaniem aangenomen motie van de SP van november 2015.  Hierin werd wethouder van Woudenberg gevraagd een plan op te stellen om de kinderarmoede in Zuidplas aan te pakken en om hiervoor €25.000 te reserveren. 

Lees verder
21 februari 2016

Wordt Zuidplas nieuwe TV horrorshow voor jongeren?

Tijdens de behandeling van het evenementenbeleid in Zuidplas kwam SP raadslid Adri Woudstra in aanvaring met zowel CDA als CU-SGP. Dat schoot Woudstra geheel verkeerd “20.000 bezoekers voor een oogstfeest wel toestaan maar 20.000 jongeren geen feest. Dat riekt naar discriminatie op leeftijd” aldus Woudstra, zelf het oudste raadslid van de fractie.  

Lees verder
21 februari 2016

Evenementen zijn het beste bewaarde geheim van Zuidplas

Foto: Vereniging voor Volksvermaken Eelde / Vereniging voor Volksvermaken Eelde

De SP heeft tijdens de behandeling van de recreatievisie zich wederom verbaasd hoe het mogelijk is dat er zo weinig over evenementen wordt gecommuniceerd. Volgens Adri Woudstra werkt een bord met “op die datum een evenement” ook niet echt ter uitnodiging. Woudstra heeft al eerder gepleit voor borden met evenmenten, vooral bij de grenzen van de bebouwde kom. Ook pleitte Woudstra voor meer aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Lees verder
3 november 2015

SP spreekt tijdens Najaarsnota en Begroting

Foto: SP

Vandaag bespreekt de Raad de najaarsnota en de begroting van 2016 De SP is trots en blij met de ontwikkingen die het college maakt. Jan Baas (fractievoorzitter) vertelt over deze Najaarsnota en begroting en stelt aan de kaart wat de SP graag nog ziet gebeuren. 

Lees verder

U bent hier