h

Raad

12 juni 2013

Gif Roundup exit 2014 exit in Zuidplas

Vanavond heeft de raad  van Zuidplas in grote meerderheid een SP motie gesteund dat ultimo 2014 het gebruik van het giftige Roundup verleden tijd is. De wethouder gaat snel naar alternatieven kijken en liet weten dat vervanging eventueel zelfs eerder kan als de middelen dat toelaten!

Lees verder
15 april 2012

SP stelt vragen over failliete bouwer in Moerkapelle

De SP in Zuidplas heeft mondelinge vragen gesteld over een faillisement van een bouwer aan het centrumplan in Moerkapelle. Omroep Zuidplas kwam met dit nieuws op hun website. Kortgeleden is de eerse paal geslagen in de lang verwachte opknapbeurt van het centrum in het dorp dat de leefbaarheid moet vergroten. De partij wil weten of wethouder Bosman weet wat dit faillisement gevolgen heeft voor de planning en of de gemeente nog kosten kan verwachten.

Lees verder
9 januari 2012

Eindelijk actie na SP vragen Rioolproblematiek

De SP is blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen na het indienen van schriftelijke vragen betreffende de problemen met het riool aan de Vrijheidslaan. Bij regenval liep sinds de herinrichting het riool over, resulterend in volgelopen tuien en kelders met rioleringsafval. Ondanks meerdere keren contact met de gemeente, werd er niets aan de situatie gedaan. De SP vroeg wat er met de herinrichting is veranderd en of het ontwerp wel volgens de zogeheten “leidraad riolering” is geweest. Ook wil de SP dat de bewoners schadeloos worden gesteld.

foto Ed van Gelderen

Lees verder
9 januari 2012

Waarom geen onderzoek volgens wet naar vleermuizen bij renovatie Ambonwijk

De SP heeft vragen gesteld over de ontstane situatie in de Ambonwijk nadat een deel van de renovatie is stilgelegd. Hier is door het ministerie op aangedrongen omdat het lijkt dat er vleermuizen zitten. De SP is verbaasd dat er een oppervlakkige schouw is gedaan en geen compleet onderzoek zoals moet van de Flora en Faunawet. In de omgeving waren al eerder vleermuizen waargenomen zoals bij de Boslocatie. De SP is ook verbaasd dat de inwoners niks te horen kregen terwijl de raad al een informatienota kreeg. . De partij wil verder weten hoe groot de schadepost is door het stilleggen van de renovatie.

Lees verder
2 januari 2012

Verantwoording fractievergoeding 2010

De SP geeft via dit artikel openheid wat er met de fractievergoeding is uitgevoerd. Dit is een vergoeding per fractie, bovenop de persoonlijke vergoedingen, die gebruikt kan worden voor het versterken van de “volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende” rol van de gemeenteraad. Deze bijdrage is 1000 euro per fractie en daarboven op per raadslid 250 euro. Voor de SP is dit dus 1250 per jaar en uitgaven mogen alleen via de verordening die hiervoor bestaat. Andere uitgaven zoals kerstmarkten, soep en advertentiekosten komen bij de SP uit de afdelingskas gevuld met eigen middelen.

Lees verder
21 december 2011

Mondelinge vragen over gladheid

De SP heeft in de gemeenteraad van Zuidplas mondelinge vragen gesteld over de plotselinge gladheid en het uitblijven van adequate strooimogelijkheden. De SP kreeg diverse meldingen binnen en ook bij de gemeente kwamen er veel klachten binnen over valpartijen en aanrijdingen. Andre Muller wilde weten waarom er geen signaal was en waarom er niet gestrooid was.

Lees verder
31 oktober 2011

Weer vragen over afvalbeleid door gebrek aan regie

De SP heeft wederom vragen gesteld over het afvalbeleid in Zuidplas. Wederom zijn er bij de partij veel vragen binnen gekomen en wacht men nog steeds op een duidelijk antwoord. De bewoners van Parc de IJsselhoeve, verenigingen en ook inwoners zitten wederom met vragen die niet nodig zijn als de wethouder regie had gehad over de ideeen.

Lees verder
6 september 2011

SP stelt vragen over betrouwbaarheid website Zuidplas

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat er problemen zijn in de beveiliging van overheidssites, dit alles na een elektronische inbraak bij het bedrijf. Bij deze inbraak werden codes gestolen waarmee de hackers mensen die inlogde bij DigiD konden omleiden naar een andere site met alles mogelijke gevolgen van dien.

Lees verder
26 juni 2011

SP blij met standpunt gemeente over Helihaven Hitland

De SP in Zuidplas is blij met het standpunt dat een helihaven niet thuisdoortop Hitland. Dit bleek uit de antwoorden die de SP had gekregen op een nieuwe serie van schriftelijke vragen over dit onderwerp. Nadat eerder leek of de helihaven ontmanteld werd trof men eind april ineens weer een complete helihaven aan in een natuurgebied, op 700 meter van een stiltegebied. De SP had wederom vragen gesteld en door de complete en uitvoerige beantwoording weet de SP nu de uitkomst en het hele proces voorafgaand.
Helihaven Hitland

Lees verder
23 juni 2011

Provinciale SP : Snelle aanpak verkeersveiligheid N219

Nadat de SP in de Zuidplas al eerder vragen heeft gesteld over de N219 wil SP Statenfractie wil zo snel mogelijk dat de verkeersonveilige situatie rond de N219 wordt aangepakt. Een bewegwijzeringbord werd in januari van dit jaar omvergereden. In de middenberm van de A20 steekt het restant op deze plaats ongeveer 30 centimeter boven het wegdek uit. Aan de andere kant staat een groter stuk van de mast nog overeind. Ook de files die er dagelijks in de spits staan dragen niet bij aan een veilige weg en het alternatieve OV.
Brokstukken al 4 maanden langs de weg

Lees verder

Pagina's

U bent hier