h

Gif Roundup exit 2014 exit in Zuidplas

12 juni 2013

Gif Roundup exit 2014 exit in Zuidplas

Vanavond heeft de raad  van Zuidplas in grote meerderheid een SP motie gesteund dat ultimo 2014 het gebruik van het giftige Roundup verleden tijd is. De wethouder gaat snel naar alternatieven kijken en liet weten dat vervanging eventueel zelfs eerder kan als de middelen dat toelaten!

De SP is voorstander van ecologische bestrijding en wilde graag snel Roundup als bestrijdingsmiddel stoppen voor gebruik op speelplaatsen en straten. Door de wethouder meer tijd te geven voor een goed onderzoek naar alternatieven kwam er een grote meerderheid in de raad. Alleen het CDA stemde tegen de SP motie daar waar de VVD, Gemeentebelangen, D66, PvdA en Christenunie/SGP de motie wel steunde.

De andere moties werden niet aangenomen maar er waren genoeg handreikingen van de wethouder om toch een verbeterde duurzaamheidsvisie aan te nemen., 

U bent hier