h

WMO

19 november 2021

opinie: een bestuurder met boter op het hoofd

Foto: Andre Muller

“Mijn terminale vader wacht al weken op thuiszorg.” -Ongeruste dochter

Lees verder
2 november 2021

SP in samenwerking met PvdA-GroenLinks

Foto: Andre Muller

De SP fractie heeft samen met raadslid Sep Pouwels van de PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over het functioneren van stichting ZO! (Zuidplas Ondersteund). Beide fracties vernamen geluiden van verschillende inwoners die niet op de juiste manier geholpen worden.

Lees verder
9 september 2019

Vragen afschot Hitland

Meerdere bewoners woonachtig rond het recreatieschap Hitland maakten melding van jacht op de zaterdagmorgen.

Lees verder

SP steunt FNV-volkspetitie tegen zorgbezuinigingen

De SP steunt de FNV en zal daarom verdeeld over zuidplas handtekeningen ophalen. En 6 juni van 11.00 tot 13.00 uur handtekeningen verzamelen bij de reigershof in Nieuwerkerk. De zorg is van ons allemaal, van jong tot oud. Van de zorg wordt steeds meer een markt gemaakt, waar de centen boven de kwaliteit gaan. Werknemers in de zorg kunnen hun werk steeds minder goed doen.

Lees verder
16 november 2009

SP wil borden over parkeerbeleid invaliden bij Reigerhof

De SP heeft de afgelopen tijd een aantal meldingen gehad met inwoners met een invalidenparkeerkaart die bekeurd waren. Bij navraag bij de gemeente bleek dat sinds mei 2009 naast de bestaande invalidenparkeerkaart ook de parkeerschijf gehanteerd moet worden. Doet men dat niet wordt er een bekeuring van 60 euro uitgeschreven. De SP wil dat de gemeente via borden op het partkeerterrein gaat waarschuwen dat ook invaliden de schijf moeten gebruiken.

Boete afgelopen woensdag onder auto bij de Reigerhof

Lees verder
16 november 2009

Verweer gemeente WMO enquete zwak

Afgelopen week heeft de gemeente een reactie gegeven in het AD op de kritiek van de SP over het niet invullen van de WMO enquête. Hierin stelt de gemeente dat het onduidelijk was wat de doelstelling van de enquête was en dat deze verkeerd uitgelegd zou kunnen worden. Nu is de vraagstelling van de enquête dermate dat deze niet anders uitgelegd kan worden volgens de SP. Verder is er, volgens de socialisten, niet aan de orde of de enquête lokaal of landelijk is maar mag een politieke partij gewoon een antwoord verwachten van de gemeente, net als inwoners van de gemeente.

Lees verder
8 november 2009

SP : “Gemeente Nieuwerkerk weigert informatie over WMO af te geven”

De SP in de Zuidplas is boos over de weigering van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel om mee te werken aan een enquete over de WMO van de landelijke SP. Niet alleen de weigering maar ook de manier waarop er met een medewerker van de SP is omgegaan, is bij de socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft nu een brief aan het college van B & W gestuurd om uitleg te krijgen over deze weigering en heeft ook de vragen van de enquete nu aan het college gesteld.

Lees verder
26 september 2008

SP onderzoek WMO geeft geen grote problemen weer

De SP in heeft in Nieuwerkerk aan den IJssel twee grote onderzoeken gehouden over de uitvoering van de WMO. Het eerste onderzoek in januari gaf een aantal ernstige klachten waarbij vrijwilligers van de SP zelfs persoonlijke begeleiding hebben gegeven van mensen met problemennaar het WMO loket. Het tweede onderzoek gaf een positief beeld waarmee de SP de conclusie kan trekken dat de wethouder goed werk heeft geleverd met het oplossen van de kinderziekten van de invoering van de WMO in Nieuwerkerk aan den IJssel. De SP heeft in een brief aan de wethouder wel een aantal aanbevelingen tot verbetering gedaan of de wethouder gevraagd te bemiddelen in problemen met zorgverleners.

Lees verder
18 februari 2008

SP vraagt openheid WMO indicatie criteria

In een brief heeft de SP wethouder Venrooy.Van Ark gevraagd openheid en inzage te geven in de wijze waarop de herindicatie voor de thuiszorg wordt uitgevoerd. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is deze verantwoordelijkheid bij de gemeente terecht gekomen

Lees verder
29 januari 2008

SP start WMO onderzoek in Nieuwerkerk

WMO meldpunt
De lokale afdeling van de Socialistische partij in Nieuwerkerk is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met ingang van het nieuwe jaar heeft de gemeente Nieuwerkerk de uitvoering van hulp uitbesteed aan vier zorgverleners. Van diverse kanten komen er signalen binnen dat mensen, ondanks communicatie van de gemeente en zorgverleners, tussen het wal en het schip dreigen te vallen.
Vul de enquete hier in

Lees verder

U bent hier