h

SP : “Gemeente Nieuwerkerk weigert informatie over WMO af te geven”

8 november 2009

SP : “Gemeente Nieuwerkerk weigert informatie over WMO af te geven”

De SP in de Zuidplas is boos over de weigering van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel om mee te werken aan een enquete over de WMO van de landelijke SP. Niet alleen de weigering maar ook de manier waarop er met een medewerker van de SP is omgegaan, is bij de socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft nu een brief aan het college van B & W gestuurd om uitleg te krijgen over deze weigering en heeft ook de vragen van de enquete nu aan het college gesteld.

Een van de medewerkers heeft de vragen willen indienen bij de gemeente maar kreeg toen te horen dat, omdat de SP niet vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, deze vragen niet in behandeling genomen konden worden. “Volstrekte onzin dat je het uitvoeren van politiek binnen een gemeente alleen toe wil staan aan de zittende garde en (nog) niet vertegenwoordigende partijen dus niet geholpen worden. Het lijkt wel of de oude partijen hierbij beschermd worden terwijl voor dit onderzoek totaal overbodig is” laat voorzitter André Muller boos weten.

Muller is niet alleen boos over de weigering maar ook over wat hierna gebeurd is. De SP medewerker werd verzocht de vragen maar als burger in te dienen. Dit werd ook gedaan maar een antwoord kreeg ze niet. Na wat telefoontjes kwam er een brief binnen dat de gemeente hierover geen uitsluitsel geeft aan individuele burgers. “En dan voel je je echt van het kastje naar de muur gestuurd. Ook de mededeling dat de enquete niets aan het beleid kan toevoegen is gewoon lariekoek. Er wordt informatie gevraagd en daar mag een gemeente fatsoenlijk antwoord op geven. en niet op een kinderachtige manier een van onze medewerkers van het kastje naar de muur sturen` aldus Muller.

De SP hoopt nu snel de antwoorden van het college te ontvangen en zal, als de partij straks in de gemeenteraad verkozen wordt, deze werkwijze van de gemeente zeker aan de orde stellen. “Een gemeente is een dienstverlener en moet zo open mogelijk zijn! We hebben allemaal wel gezien dat de afgelopen jaren vaker van dit soort verhalen in de media hebben gestaan, dat moet nu echt stoppen” besluit Muller zijn verhaal.

U bent hier