h

SP onderzoek WMO geeft geen grote problemen weer

26 september 2008

SP onderzoek WMO geeft geen grote problemen weer

De SP in heeft in Nieuwerkerk aan den IJssel twee grote onderzoeken gehouden over de uitvoering van de WMO. Het eerste onderzoek in januari gaf een aantal ernstige klachten waarbij vrijwilligers van de SP zelfs persoonlijke begeleiding hebben gegeven van mensen met problemennaar het WMO loket. Het tweede onderzoek gaf een positief beeld waarmee de SP de conclusie kan trekken dat de wethouder goed werk heeft geleverd met het oplossen van de kinderziekten van de invoering van de WMO in Nieuwerkerk aan den IJssel. De SP heeft in een brief aan de wethouder wel een aantal aanbevelingen tot verbetering gedaan of de wethouder gevraagd te bemiddelen in problemen met zorgverleners.

Bestuurslid Diny Borrmann : “De aanvraagperiode voor thuiszorg duurt vaak 6 weken of langer, we hebben de wethouder gevraagd om dit sneller te laten verlopen omdat vaak acute zorg nodig is. Ook vertelde mensen aan ons dat bijvoorbeeld een vervolg indicatiestelling altijd op het kantoor moet plaats vinden terwijl mensen vaak door slechte gezondheid slecht ter been zijn. De SP zou liever hebben dat dit bij de clienten thuis gebeurd. Daarmee help je niet alleen de clienten, je krijgt ook een beter beeld van de thuissituatie.”

De SP is niet alleen tevreden over het werk van de wethouder, ook is de partij zeer tevreden op de manier waarop ambtenaren te werk zijn gegaan wij het verzoek op de WOB over de WMO. SP voorzitter André Muller: “De gemeente heeft snel gereageerd en ons aan de telefoon hun werkwijze uitgelegd in een lang gesprek. Uit dit gesprek bleek dat de ambtenaren enthousiast betrokken waren bij het oplossen van problemen. Dat stelde ons tevreden. Ook heel snel hebben we de stukken ontvangen.”

De SP was dan ook verbaasd over het commentaar van de VVD in een commissievergadering over de manier waarop de SP aan het werk is gegaan. André Muller kan zich er nog over opwinden : “De VVD riep dat we alleen woorden maar geen dagen leverde. Dat hebben we wel gedaan maar door cliënten te helpen en niet gelijk de aanval te kiezen. Dat had op dat moment een hogere prioriteit. De VVD heeft ons er nooit direct op aangesproken overigens, alleen in een commissie waar wij ons niet kunnen verdedigen.”

De SP blijft nog wel een vinger aan de pols houden over het WMO beleid en de uitvoering. Verder zal men zich inzetten om de aanbevelingen uit hun brief aan de wethouder te laten omzetten in beleid.

U bent hier