h

Vragen afschot Hitland

9 september 2019

Vragen afschot Hitland

Meerdere bewoners woonachtig rond het recreatieschap Hitland maakten melding van jacht op de zaterdagmorgen.

 

Met het oog op de dierenwelzijnsnota, waarin staat dat afschot van bijv ganzen alleen ingezet word als laatste redmiddel, stelt de SP Zuidplas daarom de volgende vragen:

Vragen:

1. Klopt het dat er meerdere jachtpartijen hebben plaatsgevonden in de Hitlandpolder?
2. Hoeveel van deze jachtpartijen hebben er in 2019 reeds plaatsgevonden?
3. Hebben er ook op andere plaatsen in Zuidplas jachtpartijen plaatsgevonden?
4. Hoeveel staan er dit jaar nog in de planning?
5. Door wie is de opdracht voor deze jachtpartijen gegeven?
6. Wat was het doel van deze Jachtpartijen?
7. Door wie is deze opdracht uitgevoerd?
8. Volgens omwonende wordt er hoofdzakelijk op ganzen gejaagd. Klopt dit?
9. In 2018 is er in Zuidplas een dierenwelzijnsnota aangenomen. Hierin staat dat afschot als laatste redmiddel zal worden ingezet. Heeft men in dit geval alles geprobeerd om afschot te voorkomen?
10. Kunt U hier voorbeelden van geven?
11. Wat gaat men doen om deze jachtpartijen in de toekomst te voorkomen?
12. Wat gebeurt er met de afgeschoten dieren?

 

 

In de afgelopen weken tijdens het zomerreces diende de SP ook vragen in over overlast van eikenprocessierups en reuzenberenklauw, eigen bijdrage WMO en beheer van de buurtapp in Nieuwerkerk. 

 

Reactie toevoegen

U bent hier