h

SP in samenwerking met PvdA-GroenLinks

2 november 2021

SP in samenwerking met PvdA-GroenLinks

Foto: Andre Muller

De SP fractie heeft samen met raadslid Sep Pouwels van de PvdA-GroenLinks schriftelijke vragen ingediend over het functioneren van stichting ZO! (Zuidplas Ondersteund). Beide fracties vernamen geluiden van verschillende inwoners die niet op de juiste manier geholpen worden.

"Het is onze taak als volksvertegenwoordiger om dergelijke signalen op te vangen en er iets mee te doen," Zegt Raadslid Serena Rodenburg. "Mevrouw Pouwels had soortgelijke signalen gehoord en heeft deze kunnen Verifiëren. Vervolgens hebben we onze gezamelijke vragen gebundeld."

Onderstaand de vragen die ingediend zijn bij de Griffie:

Is het college het met ons eens dat wij als raad onze controlerende taak niet goed uit kunnen voeren wanneer wij dergelijke informatie niet van het college ontvangen? Onze fracties hebben al meer klachten van inwoners ontvangen over problemen rondom aanvragen en wachtlijsten. Is het college hiervan op de hoogte?

2. Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte? En waarom heeft het college de raad hier niet “actief ” over geïnformeerd?

3. Is ZO! niet juist in het leven geroepen om aanvraagprocedures te vergemakkelijken en te versnellen?

4. Heeft het college een beeld van hoeveel mensen op dit moment nog geen hulp ontvangen terwijl er wel een (urgentie)indicatie is afgegeven?

5. Kan onze gemeente ten laste worden gelegd dat wij niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht naar onze inwoners? 

6. Wat gaat het college doen om deze inwoners te helpen en te compenseren en hoe gaat het college voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst nog voor gaan doen?

7. Hoe kan het dat ouders voor een verlenging van een indicatie naar de huisarts worden gestuurd voor een indicatie?

8. Klopt het dat door de huisartsenroute het college nu geen zicht meer heeft op de aantallen? 

9. Vanuit de inwoners zijn ook klachten over de bereikbaarheid van ZO! In de middaguren zijn ze alleen bereikbaar voor spoedgevallen, Is het bij u bekend dat ook bij spoedgevallen het soms langer duurt dan een kwartier voordat de telefoon beantwoord wordt (of soms helemaal niet wordt beantwoord)?

10. Inwoners ervaren ook de nodige moeite met het aanvragen van bijvoorbeeld urgentieverklaringen. Hoe kan het dat iemand pas na anderhalf jaar een urgentieverklaring krijgt? En klopt het dat een urgentieverklaring voor een aangepaste woning slechts 1 jaar geldig is?

Reactie toevoegen

U bent hier