h

SP vraagt openheid WMO indicatie criteria

18 februari 2008

SP vraagt openheid WMO indicatie criteria

In een brief heeft de SP wethouder Venrooy.Van Ark gevraagd openheid en inzage te geven in de wijze waarop de herindicatie voor de thuiszorg wordt uitgevoerd. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is deze verantwoordelijkheid bij de gemeente terecht gekomen

De criteria voor deze indicatie zijn echter niet openbaar en zo kan nooit controle worden uitgevoerd hoe deze indicatie wordt uitgevoerd. Ook heeft de SP aan de wethouder gevraagd of deze herindidatie door een medicus wordt uitgevoerd. “Het heeft de schijn dat het zo vertrouwelijk en stil wordt gehouden dat deze herindicatie gebruikt kan worden voor de bezuiniging op de WMO” stelt André Muller. “De wethouder kan deze schijn wegnemen door openheid van zaken te geven.. GBN en PvdA hebben al eerder gevraagd om deze criteria maar kregen deze niet en hebben zich er stilletjes bij neergelegd. De SP vindt dat deze criteria openbaar moeten komen, zonder dat er uiteraard medische gegevens van clienten naar buiten komen” legt de SP voorzitter uit.

De SP is bezig met een onderzoek over de uitvoering van de WMO. Tijdens het onderzoek heeft de SP al enkele gevallen van zorgbehoevende zonder zorg aangetroffen. In een paar gevallen is er ook direct ondersteuning gegeven om zorg snel te herstellen.

U bent hier