h

Verantwoording fractievergoeding 2010

2 januari 2012

Verantwoording fractievergoeding 2010

De SP geeft via dit artikel openheid wat er met de fractievergoeding is uitgevoerd. Dit is een vergoeding per fractie, bovenop de persoonlijke vergoedingen, die gebruikt kan worden voor het versterken van de “volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende” rol van de gemeenteraad. Deze bijdrage is 1000 euro per fractie en daarboven op per raadslid 250 euro. Voor de SP is dit dus 1250 per jaar en uitgaven mogen alleen via de verordening die hiervoor bestaat. Andere uitgaven zoals kerstmarkten, soep en advertentiekosten komen bij de SP uit de afdelingskas gevuld met eigen middelen.

“Uit dit budget kan je bijvoorbeeld benodigde boeken, ondersteuning maar ook bijvoorbeeld openbare fractievergaderingen in de dorpen betalen. De verordening die over deze regeling gaat mag van mij wel verder worden aangescherpt maar verder zal ik me niet uitlaten hoe andere partijen hiermee omgaan, daar moeten ze zelf maar verklaring over geven maar ik zou het zou niet durven doen” aldus André Muller, fractievoorzitter SP Zuidplas.

De SP heeft van de €1250 slechts €30,49 gebruikt. Dit zijn de kosten van de rekening die SP apart heeft om dit geld te beheren en niet te vermengen met afdelingsgeld. Het restant van het bedrag wordt teruggestort aan de gemeente. Muller: “Zowel in 2010 als in 2011 zijn er weinig kosten gemaakt. Ik ben blij om te zien dat de SP goed met gemeenschapsgeld is omgegaan Omdat ik transparant wil zijn naar de burgers hebben wij dit openbaar gemaakt en ik roep andere partijen ook op dit te doen.”

U bent hier