h

Weer vragen over afvalbeleid door gebrek aan regie

31 oktober 2011

Weer vragen over afvalbeleid door gebrek aan regie

De SP heeft wederom vragen gesteld over het afvalbeleid in Zuidplas. Wederom zijn er bij de partij veel vragen binnen gekomen en wacht men nog steeds op een duidelijk antwoord. De bewoners van Parc de IJsselhoeve, verenigingen en ook inwoners zitten wederom met vragen die niet nodig zijn als de wethouder regie had gehad over de ideeen.

Zo is het in de huidige situatie zo dat verenigingen hun afval kunnen aanbieden in speciale zakken, deze zakken worden dan vervolgens door de gemeente opgehaald en afgevoerd. Echter dit gaat per 2012 veranderen, vanaf dan is iedere vereniging zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van zijn afval. Maar wat schets de verbazing: uit gesprekken die de SP-fractie heeft gehad met enkele verenigingen in Nieuwerkerk blijkt dat deze nog niets van deze verandering weten en dat de gemeente in gebrek is gebleven bij het correct informeren van deze groep. Het zelf afvoeren heeft grote financiele consequenties voor de verenigingen.

Ook kwamen er bij de SP vragen binnen van bewoners over de verandering bij het ophalen van het GFT in Nieuwerkerk. Dit wordt nu in zakken opgehaald en afgevoerd maar de gemeente wil iedereen, behalve in de hoogbouwflats, rolcontainers geven. Veel bewoners vroegen of ze verplicht de rolcontainer moeten aannemen. De gemeente is van mening dat iedereen dat moet en inwoners bij geen gebruik deze moet bewaren. De SP heeft gevraagd of ze hier dan ook een vergoeding voor krijgen want een 120 liter container kan in een kleine woning met tuin een hoop ruimte innemen. De SP is van mening dat iedereen de keuze moet krijgen. Ook inwoners met een compostbak moeten nu ook de GFT bak accepteren, wat kan leiden dat mensen stoppen met compostering.

Ook de onduidelijkheid over de afvalpassen op Parc de IJsselhoeve voor de vuilstort is de SP een doorn in het oog. Bij vorige vragen verwees de wethouder naar dat bedrijven geen afval mogen afvoeren en was hierna niet meer aanspreekbaar. De mensen aldaar hebben echter als inwoner van Zuidplas recht op een pas. De SP snapt dat recreanten het zelf moeten afvoeren maar mensen die gewoon in de Gemeente Basis Administratie als inwoner staat hebben recht op de pas. De wethouder verwijst naar een beleid voor recreatieparken maar die is nimmer door de raad geweest.

U bent hier