h

Bomen moties

26 januari 2022

Bomen moties

De SP diende afgelopen raadsvergadering drie moties in over bomen.

Eèn motie ging over meer bomen planten in onze gemeente, een boom per kind dat hier geboren wordt of hier naartoe verhuisd. Helaas haalde deze motie het niet.

De tweede motie riep de gemeente op de buurtkerstbomen volgend jaar met kluit te verstrekken. Deze bomen kunnen dan na de jaarwisseling ingeleverd worden bij het kerstbomenbos in Moordrecht of Nieuwerkerk. Deze motie kwam niet in stemming, omdat de wethouder toezegde dit uit te gaan voeren.

In de derde motie roept het college op te onderzoeken of we inwoners en bedrijven de mogelijkheid kunnen bieden een boom te doneren. We zien vaak dergelijke initiatieven, maar dan voor bomen in andere landen. Wij willen graag dat men kan helpen bomen in de eigen dorpen te plaatsen.

 

U bent hier