h

Huurverhoging? Onnaceptabel!

27 juni 2020

Huurverhoging? Onnaceptabel!

Foto: Serena Rodenburg

Huurverhoging. Een melkkoe voor de overheid, een last voor de laagste inkomens.

 

In de raadsvergadering van 6 juni diende de fractie van de SP, gesteund door de PvdA-GroenLinks, een motie in. De motie riep op tot een gesprek tussen de wethouder en de woningcorporaties in de gemeente, en een brief naar de minister om daarin kenbaar te maken dat Zuidplas van mening is dat de verhuurdersheffing afgeschaft moet worden.

Even leek het er op dat de VVD, die de verhuurdersheffing zelf ook 'een gedrocht' noemt, mee zou stemmen met het laatste beslispunt. De SP pasta daarom tijdens de vergadering de motie aan, maar helaas stemde de fractie van de VVD toch niet mee. Volgens dhr Molenaar van de CU-SGP is de huurverhoging maximaal 2,5 %. Dat vinden zij een overkomelijk bedrag voor de huurders, dus ook zij steunden de motie niet.

Mw de Jonge van het CDA opperde een toezegging van de wethouder om het gesprek aan te gaan, maar dit weigerde de wethouder. Zie voor de schriftelijke vragen het onderstaande bericht.

De SP krijgt meldingen dat huurders niet weten waarvan zij een huurverhoging moeten betalen. Een aantal van hen heeft zelfs nu al een huurachterstand.
Bewoners zullen moeten gaan kiezen voor de eerste levensbehoeften of de huur betalen. Moeilijk, maar dan is de keuze snel gemaakt. Ondanks alle onzekerheid over behoud van banen en inkomen hebben veel corporaties besloten tot een fikse huurverhoging. De SP vindt het niet gepast om in deze toch al lastige tijd de vaste lasten van de sociale huurders flink te verhogen. Ook zal een huurverhoging van invloed zijn op het aantal bewoners dat (nog verder) in de financiële problemen raakt. Dit is zowel voor de gedupeerden als de gemeente slecht. De SP fractie vraagt zich af of het college hierover gesproken heeft met de corporaties en wat die gesprekken hebben opgeleverd. Een lokaal hogere huurstijging dan de inflatie mag namelijk alleen op basis van prestatieafspraken met de gemeente(n) en de huurdersorganisatie(s). Huurders van wie het inkomen door tegenslag fors daalt hebben recht op huurbevriezing of -verlaging. In het Sociaal Huurakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Ook horen huurders hierover informatie te krijgen. De minister heeft het sociaal huurakkoord doorvertaald naar een wetsvoorstel huursomstijging.

De SP heeft de volgende vragen:
 

1. Is bij het college bekend hoeveel sociale huurders in Zuidplas een huurachterstand hebben?

2. Is bij het college bekend hoeveel bewoners hebben gemeld dat zij hun huur na een huurverhoging per 1 juli 2020 niet meer kunnen betalen?
3. Hoe gaan corporaties en de gemeente zorgen dat huurders met een betalingsachterstand zo snel mogelijk de nodige hulp krijgen?
4. Heeft het College met de corporaties de gevolgen van de Coronacrisis besproken? Wat was het doel van het gesprek en wat heeft het opgeleverd?
5. Heeft het College met de woningcorporaties en de huurdersorganisaties gesproken over de huurverhoging per 1 juli 2020? Een lokaal hogere huurstijging mag namelijk alleen op basis van prestatieafspraken met de gemeente(n) en de huurdersorganisatie(s).
6. Gemeente en corporaties hebben een kort lijntje in geval van huurachterstanden. Welke afspraken hebben de beide partijen gemaakt over de situatie dat huurders hun huur niet meer kunnen betalen? Denk hierbij ook aan huurders van wie het inkomen door tegenslag fors daalt en daarom recht hebben op huurbevriezing of verlaging. In het Sociaal Huurakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Hebben huurders hierover informatie gekregen? Zo nee, waarom niet?
7. Heeft het College met de corporaties afspraken gemaakt over het stoppen of verlagen van een huurverhoging? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd?
8. Wat is er over de huursomstijging vastgelegd in de prestatieafspraken tussen corporaties en de gemeente? Als er nog niks is vastgelegd wanneer gebeurt dat dan? Dit antwoord graag uitgesplitst per woningcorporatie.
9. Heeft een eventuele verkoop van de woningvoorraad van Vestia nog invloed op de huurverhoging welke deze woningcorporatie doorvoert.

 

Reactie toevoegen

U bent hier