h

Nieuws uit 2012

8 oktober 2012

SP : Geen experimenten met democratie meer!

De SP in Zuidplas is nogal geschrokken dat de experimenten om in de gemeente Zuidplas minder stemlokalen te openen zoveel wachtrijen heeft opgeleverd tijdens de piekuren. Vooral na werktijd stonden in Zevenhuizen en Nieuwerkerk lange rijen en bleek dat de wachttijd om te mogen stemmen soms meer dan 30 minuten was. Ook heeft de partij nog steeds vragen over het door de gemeente laten plakken van verkiezingsposters.
Tuinbord
SP leden zette zelf wel hun bord in de tuin"

Lees verder
7 oktober 2012

Lydia Reicher trekt SP Zuidplas verder naar 2014

Lydia ReicherDe leden van de SP Zuidplas hebben afgelopen week wederom Lydia Reicher gekozen als afdelingsvoorzitter. De ledenvergadering verkoos haar unaniem als voorzitter voor een periode van 2 jaar. Diny Borrmann is gekozen als organisatiesecretaris en Jan Baas tot vicevoorzitter. Anne Verzijl en Tilly Reichard zijn nieuwe bestuursleden en Theo de Vette werd herkozen als penningmeester. Het bestuur wordt aangevuld met André Muller, die als fractievoorzitter volgens de SP statuten ook lid van het bestuur is. Michel Lacroix nam tijdens de vergadering afscheid als organisatiesecretaris, maar blijft zich bezighouden met de Tribune en scholing. Lacroix was al lang betrokken voordat de officiele afdeling een feit was en moet om gezondheidsredenen helaas een stapje terug doen.

Lees verder
6 oktober 2012

Geen steun voor plan Tweede Tochtweg

De SP heeft zowel in de commissie Ruimte als ook in de raad niet ingestemd met het herziene plan om op de Tweede Tochtweg de spoorwegovergang op te heffen. Reden hiervoor was de onduidelijkheid van de plannen en de te stellen kaders te onduidelijk waren. Want na eerder een Nee tegen ProRail lijkt nu dus de gemeente met de rug tegen de muur gezet te zijn.

Lees verder
5 oktober 2012

Na 2 jaar nog geen jongerenconferentie : geduld SP is op

Twee jaar geleden heeft de SP een motie ingediend welke raadsbreed is aangenomen. Deze motie riep het college op om een jongerenconferentie op te zetten om zo alle jongerenorganisaties samen te laten werken. Nadat de wethouder eerder al trachtte een jeugdconferentie voor professionals te laten lijken op dit besluit, beloofde hij opnieuw om het te regelen. Na twee jaar wachten is de SP klaar met wachten en ziet het niet uitvoeren van de motie als weigeren.

Lees verder
28 juni 2012

SP open avond 2 juli in Moordrecht

In navolging op de eerdere open avond in februari gaat de SP wederom een open avond in Moordrecht houden. Op maandag 2 juli vanaf 20:00 uur zijn leden en andere geïnteresseerden uit Moordrecht welkom in het gebouw van de IJsclub aan de Leliestraat 72. Doelstelling van de avond is om in discussie te gaan over lopende zaken uit het dorp met inwoners en de SP afdeling en fractie.

Lees verder
28 juni 2012

D66 "leent" vragen en onderzoek SP voor perspectievennota

Reclamebord in de Zuidplas, foto Rene Mullenders
Tijdens de behandeling van de voorjaars- en perspectievennota bleek D66 wat ideeën van de SP geleend te hebben. Voor onze partij fijn om te weten dat de democraten ons vaker steunen dan we dachten en we aankomend jaar ook vaker hun steun vooraf gaan vragen. De SP is vooral verbaasd dat een motie gelijkstrekkend was aan eerder door de SP gestelde vragen over reclameborden. In de antwoorden stond overigens al de belofte dat dit uitgevoerd zou gaan worden dus was de motie ook nog eens overbodig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier