h

Nieuws uit 2012

9 januari 2012

Eindelijk actie na SP vragen Rioolproblematiek

De SP is blij dat er eindelijk actie wordt ondernomen na het indienen van schriftelijke vragen betreffende de problemen met het riool aan de Vrijheidslaan. Bij regenval liep sinds de herinrichting het riool over, resulterend in volgelopen tuien en kelders met rioleringsafval. Ondanks meerdere keren contact met de gemeente, werd er niets aan de situatie gedaan. De SP vroeg wat er met de herinrichting is veranderd en of het ontwerp wel volgens de zogeheten “leidraad riolering” is geweest. Ook wil de SP dat de bewoners schadeloos worden gesteld.

foto Ed van Gelderen

Lees verder
9 januari 2012

Waarom geen onderzoek volgens wet naar vleermuizen bij renovatie Ambonwijk

De SP heeft vragen gesteld over de ontstane situatie in de Ambonwijk nadat een deel van de renovatie is stilgelegd. Hier is door het ministerie op aangedrongen omdat het lijkt dat er vleermuizen zitten. De SP is verbaasd dat er een oppervlakkige schouw is gedaan en geen compleet onderzoek zoals moet van de Flora en Faunawet. In de omgeving waren al eerder vleermuizen waargenomen zoals bij de Boslocatie. De SP is ook verbaasd dat de inwoners niks te horen kregen terwijl de raad al een informatienota kreeg. . De partij wil verder weten hoe groot de schadepost is door het stilleggen van de renovatie.

Lees verder
2 januari 2012

Verantwoording fractievergoeding 2010

De SP geeft via dit artikel openheid wat er met de fractievergoeding is uitgevoerd. Dit is een vergoeding per fractie, bovenop de persoonlijke vergoedingen, die gebruikt kan worden voor het versterken van de “volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende” rol van de gemeenteraad. Deze bijdrage is 1000 euro per fractie en daarboven op per raadslid 250 euro. Voor de SP is dit dus 1250 per jaar en uitgaven mogen alleen via de verordening die hiervoor bestaat. Andere uitgaven zoals kerstmarkten, soep en advertentiekosten komen bij de SP uit de afdelingskas gevuld met eigen middelen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier