h

Nieuws uit 2012

13 juni 2012

SP: Zoek alternatief voor PURschuim Ambonwijk

De SP in Zuidplas wil dat er een alternatief wordt gezocht voor de plannen om de kruipruimten in de ambonwijk te gaan isoleren met PUR. Uit onderzoek is gebleken dat er veel gevaarlijke gassen vrijkomen bij het aanbrengen van deze isolatie volgens de voorgestelde methode. De bewoners hebben, volgens een artikel in het AD, grote zorgen over hun gezondheid. De partij heeft vragen gesteld over dit onderwerp en vraagt de wethouder uit te kijken naar een alternatief.

Lees verder
5 juni 2012

SP : verkeerd geïnformeerd over blauwe zakken?

De SP in Zuidplas heeft wederom over het afvalbeleid schriftelijke vragen gesteld. De socialisten zijn nogal verbaasd over het feit dat ze verkeerd geïnformeerd lijken te zijn over de inhoud van de zakken. Volgens verpakking en navraag bij de leverancier blijkt het niet 60 maar 50 liter te zijn. Niet de missende 10 liter maar het niet goed informeren is voor de partij een grote bron van irritatie, omdat er al vaak over dit onderwerp is gesproken in commissie en raad.

Lees verder
2 mei 2012

Grote zorgen SP over Vestia projecten in Zuidplas

De SP in Zuidplas maakt zich grote zorgen om de situatie met Vestia in Zuidplas. Daar waar veel aandacht voor de problemen in de grote steden is, horen we in de Zuidplas niets. Juist de projecten met betaalbare woningen of woningen voor ouderen lijken nu in gevaar. Daar maken de socialisten zich zorgen om. De SP vraagt de wethouder schriftelijke opheldering hoe de situatie is en wat dit gaat betekenen voor de nog te bouwen projecten waar Vestia bij betrokken is. De partij wil ook meer duidelijkheid over welke financiële concequenties dit heeft voor de gemeente.

Lees verder
22 april 2012

SP teleurgesteld in wethouder Verbeek

De SP in Zuidplas is verbolgen over de invulling die wethouder Verbeek van plan is te geven aan de jongerenconferentie. In de motie die de SP in november 2010 heeft ingediend en die raadsbreed werd aangenomen, werd gesproken van een conferentie met jongeren, organisaties, soort & ontspanningsverenigingen en kerken om zo een gemeenschappelijk beleid vast te stellen en het werk op elkaar af te stemmen. Het voorstel wat er nu ligt, spreekt van een jeugdconferentie waarvoor professionals vanuit het onderwijs, jeugdzorg en jongerenwerk zijn uitgenodigd. Zeker nuttig, maar van een totaal ander kaliber dan waar in de motie over gesproken werd.

Lees verder
22 april 2012

SP Zuidplas komt met eigen jaarkrant

De SP afdeling Zuidplas gaat een eigen jaarkrant verspreiden in de alle kernen van Zuidplas. In een oplage van ruim 11000 kranten brengt de SP de inwoners van Zuidplas op de hoogte van haar activiteiten, wat ze tot nu toe heeft gedaan en wat de speerpunten voor de partij zijn. Het is de bedoeling deze krant jaarlijks uit te gaan geven om zo verantwoording aan de kiezer af te kunnen leggen.

Lees verder
15 april 2012

SP stelt vragen over failliete bouwer in Moerkapelle

De SP in Zuidplas heeft mondelinge vragen gesteld over een faillisement van een bouwer aan het centrumplan in Moerkapelle. Omroep Zuidplas kwam met dit nieuws op hun website. Kortgeleden is de eerse paal geslagen in de lang verwachte opknapbeurt van het centrum in het dorp dat de leefbaarheid moet vergroten. De partij wil weten of wethouder Bosman weet wat dit faillisement gevolgen heeft voor de planning en of de gemeente nog kosten kan verwachten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier