h

Trots en SP stellen vragen over Prinsessenkwartier

15 februari 2012

Trots en SP stellen vragen over Prinsessenkwartier

De fracties van Trots en de SP in Zuidplas hebben gezamenlijk vragen gesteld over het stilleggen van de werkzaamheden in het Prinsessenkwartier in Moordrecht. Na de vondst van asbesthoudend materiaal werden de werkzaamheden stilgelegd. De partijen zijn verbaasd over deze mededeling, want de belangengroep Boslocatie heeft dit bij meerdere inspraakbeurten steeds kenbaar gemaakt maar werden genegeerd.

De fracties willen weten waarom de belangengroep niet serieus is genomen. “Het is niet de eerste keer dat bewoners niet serieus worden genomen met grote gevolgen. Ik hoop toch echt dat de gemeente hier wat van leert en bewoners wel serieus gaat nemen” aldus Ferry van Wijnen van Trots op Nederland.

Daarnaast willen Trots en SP weten hoe betrouwbaar de eerdere onderzoeken geweest : “De grond is onderzocht via een sleuven onderzoek en daar kwam geen asbest vrij. Ook op de plek waar eerder een sloot was is onderzoek geweest. Ik wil weten wat de waarde is van dat onderzoek” vraagt SP raadslid André Muller.

De fracties vragen aan de wethouder of de rest van de onderzoeken nu betrouwbaar zijn en of het terrein gegarandeerd asbestvrij is. Beide fracties willen een second opinion, uitgevoerd door de projectontwikkelaar om zo de veiligheid van toekomstige bewoners te borgen. Indien er meerkosten komen voor de gemeente, zijn Trots en de SP van mening dat deze door de ontwikkelaar betaald dienen te worden.

U bent hier