h

Nieuws uit 2011

29 augustus 2011

SP teleurgesteld over gang van zaken spoeddebat

De SP in de Zuidplas is teleurgesteld over het proces van het aangevraagde spoeddebat. Volgens de partij is het onacceptabel dat er pas na een week uitsluitsel komt of het debat er wel of niet komt. De gemeente volgt haar reglement van orde maar het aanvragen van het spoeddebat staat ook in de gemeentewet vermeld. In dat geval had de SP met de steun van GBZ en Trots wel een spoeddebat gekregen. De partij heeft over het proces schriftelijke vragen gesteld en wil dat het reglement van orde wordt aangepast.

Lees verder
15 juli 2011

Wethouder Hazelenbach kiest voor plastic zero

Plastic heroHoe moeilijk kan het zijn om een paar simpele vragen te beantwoorden over de uitgifte van plastic hero zakken? Voor wethouder Hazelenbach bleek het een moeilijke opgave en hij scoorde dan ook een mager viertje. De keren dat ik een vier gescored heb, had ik of me niet goed voorbereid, of het was gewoon te hoog gegrepen. Dat laatste lijkt me uitgesloten in het geval van onze wethouder, dus logischerwijs is het eerste aan de hand: gebrekkige voorbereiding. Het is natuurlijk makkelijk om hoog van de toren te blazen over misbruik van plastic hero zakken en even te laten zien hoe je daar korte metten mee maakt, want misbruik, al is het maar van een plastic zak van 5 eurocent, moet ten aller tijden worden tegengegaan!

Lees verder
26 juni 2011

Ruim driekwart inwoners Zevenhuizen wil geen piramides

Afgelopen zaterdag trotseerde de SP in Zuidplas de regen en hield met de tomatometer een peiling met de stelling “een piramide hoort in de polder” waarop men mocht stemmen. Ruim driekwart van de stemmen waren het niet met de stelling eens. Vooral veel mensen hebben moeite met het volbouwen met de Zuidplaspolder en dus ook een piramide van 70 meter hoog langs de A12. Voor de SP wordt hiermee de kritische houding van de partij van dit plan onderschreven.

Lees verder
26 juni 2011

SP blij met standpunt gemeente over Helihaven Hitland

De SP in Zuidplas is blij met het standpunt dat een helihaven niet thuisdoortop Hitland. Dit bleek uit de antwoorden die de SP had gekregen op een nieuwe serie van schriftelijke vragen over dit onderwerp. Nadat eerder leek of de helihaven ontmanteld werd trof men eind april ineens weer een complete helihaven aan in een natuurgebied, op 700 meter van een stiltegebied. De SP had wederom vragen gesteld en door de complete en uitvoerige beantwoording weet de SP nu de uitkomst en het hele proces voorafgaand.
Helihaven Hitland

Lees verder
23 juni 2011

Provinciale SP : Snelle aanpak verkeersveiligheid N219

Nadat de SP in de Zuidplas al eerder vragen heeft gesteld over de N219 wil SP Statenfractie wil zo snel mogelijk dat de verkeersonveilige situatie rond de N219 wordt aangepakt. Een bewegwijzeringbord werd in januari van dit jaar omvergereden. In de middenberm van de A20 steekt het restant op deze plaats ongeveer 30 centimeter boven het wegdek uit. Aan de andere kant staat een groter stuk van de mast nog overeind. Ook de files die er dagelijks in de spits staan dragen niet bij aan een veilige weg en het alternatieve OV.
Brokstukken al 4 maanden langs de weg

Lees verder
12 juni 2011

SP : Twijfels bij kosten verspreiding plastic afvalzakken

Plastic heroDe SP in Zuidplas heeft twijfels bij de kosten die gemaakt worden bij het uitdelen van de “plastic hero” zakken. Tot voor kort waren de zakken overal te krijgen zoals bij de afvalstraat en bij de supermarkten. Sinds korte tijd kan men alleen nog de vragen via internet of telefoon aangevraagd worden en zal de zak per post of cia een ambtenaar worden thuisgebracht. Op eerste vragen van de SP werd er volgens de wethouder 8 op de 10 zakken worden gebruikt voor andere doeleinden maar de SP stelt dit gegeven in twijfel. BFB commissielid en afdelingsvoorzitter Lydia Reicher heeft na haar opinieartikel nu samen met raadslid Muller schriftelijke vragen ingediend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier