h

Nieuws uit 2011

7 oktober 2011

SP: Kom in Zuidplas niet aan de Bieb!

De afgelopen weken zijn er op diverse plaatsen peilingen van de SP geweest over het thema “OZB gelijk houden of een vestiging van de Bieb sluiten?”. De SP heeft de peilingen uitgevoerd met hun “tomatometer” naar aanleiding van een uitspraak van VVD- fractievoorzitter Jan Hordijk tegen Omroep Zuidplas. Uiteindelijk bleek slechts 18% van de inwoners van de Zuidplas-gemeenten de stelling “OZB gelijk houden” te ondersteunen en wilde 82% procent liever een tientje meer betalen als zo een vestiging van de bieb open kan blijven.

Lees verder
7 oktober 2011

Bestrating Dorrestein een gevaar voor omwonenden

In de wijk Dorrestein in Nieuwerkerk is drinkwaterleverancier Dunea bezig met het vervangen van leidingen. Gedurende deze operatie moet het bedrijf tot 4 keer toe straten open trekken om bij de benodigde leidingen te komen. Als de straat weer netjes wordt dicht getegeld zou dit geen probleem hoeven te zijn.. maar dit laatste gebeurt niet en daarom stelt de SP vragen aan de gemeente over deze klus.

Lees verder
29 september 2011

veiligheid van kinderen gaat boven financiën

Treinen rijden hard en spoorwegovergangen zijn gevaarlijk, 2 dingen die zonder meer kloppen. Daarom staat de SP ook geheel achter het voorstel van ProRail om alle gelijkvloerse spoorwegovergangen in de Zuidplas te sluiten, echter niet tegen iedere prijs! Want de veiligheid voor de één moet geen gevaar opleveren voor de ander!

Lees verder
29 september 2011

Wethouder Hazelebach wil toch plastic hero zijn

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de Plastic Hero (of als het over de gemeente ging: de Plastic Zero), de manier om plastic van ander afval te scheiden. De reden: het zou moeilijker worden gemaakt om aan de zakken te komen. De SP had een motie voorbereid om het plan van de wethouder te voorkomen, máár.. 8 uur voordat de SP deze motie-met raadsbrede steun- wilde indienen kwam er van de wethouder een informatienota met een bijna gelijke strekking!

Lees verder
28 september 2011

SP verbaasd over gang van zaken rond opknappen gebied rond de Meander

Na de oplevering van de Meander is de SP blij dat de omgeving wordt opgeknapt. Echter nu het werk vordert komen er toch wel een paar vragen op over de gang van zaken rondom de grote opknapbeurt. De SP vraagt zich dan ook af waarom de gemeente bepaalde keuzes heeft gemaakt zoals het massaal kappen, de inrichting en het ontbreken van de afvalcontainers.

Lees verder
6 september 2011

SP stelt vragen over betrouwbaarheid website Zuidplas

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat er problemen zijn in de beveiliging van overheidssites, dit alles na een elektronische inbraak bij het bedrijf. Bij deze inbraak werden codes gestolen waarmee de hackers mensen die inlogde bij DigiD konden omleiden naar een andere site met alles mogelijke gevolgen van dien.

Lees verder

Pagina's

U bent hier