h

veiligheid van kinderen gaat boven financiën

29 september 2011

veiligheid van kinderen gaat boven financiën

Treinen rijden hard en spoorwegovergangen zijn gevaarlijk, 2 dingen die zonder meer kloppen. Daarom staat de SP ook geheel achter het voorstel van ProRail om alle gelijkvloerse spoorwegovergangen in de Zuidplas te sluiten, echter niet tegen iedere prijs! Want de veiligheid voor de één moet geen gevaar opleveren voor de ander!

overgang 2e Tochtweg

In de Zuidplas zijn er momenteel nog 6 gelijkvloerse overgangen zoals dat zo mooi heet. Overgangen waarbij mensen direct het spoor oversteken, iets wat in het verleden al vaak tot gevaarlijke situaties heeft geleid, soms zelfs met dodelijke afloop.Bijvoorbeeld doordat de spoorbomen niet goed werkten of mensen dachten nog even snel voor een trein langs te kunnen. ProRail heeft van de Tweede Kamer daarom ook de opdracht gekregen om op de drukste trajecten deze gelijkvloerse overwegen te verwijderen en te vervangen door alternatieven.Hierbij kunt u denken aan een tunnel, brug of een nieuwe ontsluiting voor een bepaald stuk.

Zoals al gezegd, de SP juicht dit plan toe, want als een gevaar vermeden kan worden, moet dit vooral ook gebeuren, maar tegen welke prijs gaat deze verbetering van de veiligheid?!? Bij 5 van de 6 gelijkvloerse overwegen in de Zuidplas is er een heel mooi alternatief op tafel gelegd door de gemeente en ProRail, plannen die de volle steun kunnen krijgen, maar de plannen omtrent de 6e overgang kloppen volgens de SP niet.

Wat is nou de situatie: het gaat bij deze 6e overgang om de overgang op de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Een plek waar het spoor op een verhoogd dijkstuk ligt. De weg die hier overheen gaat loopt dus stijl omhoog en is niet breed genoeg voor 2 auto’s. Automobilisten zien door deze dijk niet wat er aan de andere kant aan komt rijden, een situatie die regelmatig voor gevaar heeft gezorgd. Dus ook deze overgang moet vervangen worden! Maar uit onderzoek bleek dat een tunnel, zoals bij de andere overgangen, technisch niet haalbaar is op deze locatie.

De gemeente tekent nu een convenant met ProRail waarin in de nieuwe situatie een nieuw gevaar ontstaat, een gevaar voor kinderen in hun speelomgeving, namelijk bij de Scouting, Zeeverkenners en Stichting Evenement. Want in de nieuwe situatie wordt er vanaf de Tweede Tochtweg een nieuwe weg aangelegd die op het terrein van Scouting Nieuwerkerk een bocht maakt, vervolgens met een brug het water over gaat om zo op het terrein van de Zeeverkenners te komen en vanaf hier aan te sluiten op de al bestaande van Gennipweg.

Op zich geen probleem, als er rekening gehouden zou worden met de ruimte. Zoals de plannen zijn loopt deze weg echter op slechts 1 a 2 meter van het Zeeverkennersgebouw en vlak langs het opslaghok en over de kampvuurkuil van de scouting. Met andere woorden, recht over het speelterrein van veel kinderen. Een situatie die tot erg veel zorgen leidt bij de vrijwilligers van beide verenigingen. Daarnaast is er op het terrein van de zeeverkenners kort geleden ook een nieuwe opslagplaats van stichting Evenement geopend en de vraag is of deze wel kan blijven staan in de nieuwe situatie. Een hoop zorgen die kenbaar zijn gemaakt bij de wethouder, maar wat doet hij met deze zorgen? Niets..

In het debat over het convenant ging het hoofdzakelijk over de financiën en of de plannen wel haalbaar zouden zijn binnen de termijn waarin ProRail een zak geld beschikbaar stelt. Over veiligheid hoor je niemand, want het gaat hier over geld voor de gemeente die in een financiële crisis zit. Risicomanagement voor de financiën is in deze tijd terecht en logisch, maar risicomanagement voor spelende kinderen is niet in geld uit te drukken. Het lijkt wel of geld belangrijker is geworden dan de veiligheid en het speelgenot van de kinderen in de Zuidplas. Is de gemeente dan echt blind geworden door de zak geld die ze voorgehouden werd? Een blindheid die niet nodig is aangezien niet de gemeente maar ProRail een deadline heeft bij de Tweede Kamer. Dus kan je stellen dat de gemeente dit niet goed heeft uitonderhandeld.

Waar de SP ook heel veel moeite mee heeft is de manier waarop de inspraak van omwonenden en gebruikers is geregeld. Want een bedrag dat vast staat impliceert dat er sprake is van een plan. Een half jaar geleden kwamen de eerste plannen al naar buiten en die zorgden toen voor grote maatschappelijke
onrust. Dat zorgde er weer voor, dat de plannen werden ingetrokken.En nu stond het basisplan in de vertrouwelijke stukken, waardoor omwonenden van niets wisten: het riekt hier naar opzettelijk niks zeggen om snel aan de slag te kunnen.

Want als je wegens aanbestedingen bedragen geheim moet houden snapt iedereen dat, maar in het plan stond veel meer dan alleen bedragen en daarover kon men dus niet inspreken. Verder, als je weet wat het kost, weet je wat het doet en sluit je willens en wetens inspraak uit. Op de vraag van de SP of er nog wat gedaan kon worden kreeg ze het antwoord dat de weg eventueel nog een metertje naar links of rechts geschoven kan worden. In geval van de Zeeverkenners betekent dit dat de nooddeur nog net wel of net niet meer open kan.En als deze dan wel open kan? Dan sta je alsnog midden op de weg.

We vinden het jammer dat een wethouder met eurotekens in de ogen blind voor ons pleidooi is. Ook voor de inbreng van de verenigingen is weinig gedaan, omdat alles nu vast ligt. Middeleeuwse regentenpolitiek anno 2011, omdat het nog steeds kan.

U bent hier