h

Wethouder Hazelebach wil toch plastic hero zijn

29 september 2011

Wethouder Hazelebach wil toch plastic hero zijn

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de Plastic Hero (of als het over de gemeente ging: de Plastic Zero), de manier om plastic van ander afval te scheiden. De reden: het zou moeilijker worden gemaakt om aan de zakken te komen. De SP had een motie voorbereid om het plan van de wethouder te voorkomen, máár.. 8 uur voordat de SP deze motie-met raadsbrede steun- wilde indienen kwam er van de wethouder een informatienota met een bijna gelijke strekking!


Begin dit jaar kwam de wethouder met een onderzoek dat liet zien dat er veel zakken die bestemd zijn voor plastic voor andere zaken zouden worden gebruikt. Een misbruik dat volgens onze gemeente echt niet door de beugel kon en een misbruik dat een halt toegeroepen diende te worden. Voortaan zouden de Plastic Hero zakken alleen nog op aanvraag bezorgd worden door een medewerker van de gemeente die ook de aanvrager zou gaan registreren, zodat misbruikers kunnen worden opgespoord.

Naar aanleiding van deze plannen stelde de SP vragen in de commissie. Hier kreeg ze eerst erg onbevredigende antwoorden op en hierop stelde de SP schriftelijke vragen. In de antwoorden op de schriftelijke vragen wist de wethouder te vertellen dat er voor €6000 misbruik van de zakken werd gemaakt en stelde hij dat de ambtenaren die de zakken rond zouden gaan brengen geen geld kosten. De SP dacht hier toch heel anders over en kwam met een tegenberekening in een opinieartikel.

Gelukkig was de SP niet de enige partij die wakker was en al gauw kwamen er ook andere partijen en burgers die twijfelden aan de kosten van de ambtenaren. Die kosten bleken in de berekening van de SP veel hoger dan de wethouder deed geloven, iets wat in tijden van bezuinigingen natuurlijk nooit de bedoeling kan zijn. Aan de hand van deze berekening had de SP samen met Trots, GBZ en CDA een motie voorbereid om de wethouder ertoe te bewegen de wijzigingen terug te draaien en eventueel een milieu-inspecteur te belasten met het opsporen van misbruik. Een motie met een brede steun dus.

Maar ook een motie die er niet zou komen, want wat schetste onze verbazing: de wethouder kwam zélf met het voorstel om de plannen grotendeels terug te draaien. Deze plannen bereikten ons 8 uur voor het debat over de zakken via een informatienota van de wethouder; de plannen in deze nota willigden de eisen uit de motie al in. Op een of andere manier scheen de wethouder de inhoud van de motie dus al te kennen. De wethouder leek vooral geschrokken van het hoge aantal aanvragen dat er vanaf juli was gekomen- het moment dat de zakken die bij de huisvuilkalender zaten op begonnen te raken.

Wat bleek, ook bij de gemeente zijn er ondertussen onderzoeken gedaan die uitwijzen dat het verspreiden van de zakken meer kosten met zich mee brengt dan wenselijk is.Iets wat de SP al de hele tijd roept en nu gelukkig bij de wethouder is aangekomen. Als hij nou eerder had geluisterd had het veel geld kunnen schelen…

Volgende keer beter meneer Hazelebach?!?

U bent hier