h

Nieuws uit 2013

17 maart 2013

SP leden kiezen voor deelname in 2014

De leden van de SP hebben unaniem gekozen voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De leden zijn ervan overtuigd dat de partij aan alle criteria heeft voldaan die gesteld worden en kijken ook tevreden terug naar de afgelopen periode. Mede daarom werd André Muller verkozen tot beoogd lijsttrekker. Daarnaast is er een kandidatencommissie ingesteld voor de rest van de lijst. Aan het einde van de vergadering zijn bovendien de speerpunten voor het programma vastgesteld.

Lees verder
17 maart 2013

SP leden : wel samenwerking, geen lijstverbinding PvdA

De SP leden hebben op de ledenvergadering besloten enkel met PvdA/Groen Links te willen samenwerken. Een gezamelijk programma of een kieslijst verbinding is volgens de leden echter een brug te ver. Op thema´s die de fracties van SP en PvdA/Groen Links binden kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van kennisdeling of het samen opzetten van intiatieven. Daar ligt de grens: de leden kozen met grote meerderheid tegen een eventuele lijstverbinding en voor uitgaan van eigen kracht.

Lees verder
11 maart 2013

SP amendement Welstandnota aangenomen

Een amendement van de SP over de welstandnota is aangenomen in de raad van 6 maart j.l. Het amendement behelst dat het gebied rond de moderne winkelcentra in Nieuwerkerk niet onder een zwaar regime zou vallen en werd gesteund door D66, VVD, PvdA en een deel van de CDA fractie. GBZ, twee CDA leden en de fractie van CU/SGP stemde tegen. De nieuwe welstandnota werd uiteindelijk door de raad ook aangenomen en gesteund door de SP.

Lees verder
11 maart 2013

SP klaar met mea culpa van college

De SP in Zuidplas is klaar met het uit de krant vernemen van besluiten van het college. De partij heeft in de raadsvergadering nu weer de slechte communicatie naar de raad aangehaald over de wijzigingen in het plan van de turborontonde aan de N219 bij de Scheve Overweg. De partij waarschuwde ook dat bij een volgend geval er een motie van wantrouwen voor de betreffende wethouder wordt ingediend.

Lees verder
6 maart 2013

SP Zuidplas leden gaan besluiten over deelname 2014

Op zaterdag 16 maart gaan de leden van de SP Zuidplas een besluit nemen over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Zuidplas in 2014. Dit is de eerste stap om zo de voorbereidingen te gaan treffen, een jaar voor verkiezingen. Mochten de leden instemmen met deelname zal het bestuur ook voorstellen ter stemming inbrengen over beoogd lijsttrekkerschap, de politieke speerpunten en kandidatencommissie. De vergadering is in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel om 13:00 uur.

Lees verder
4 maart 2013

Oppositie eist eerst behandeling N219

De oppositiepartijen GBZ, D66, VVD en SP hebben gevraagd of de nieuwe plannen voor de rotonde “de scheve overweg” op de N219 eerst door de raad behandeld kunnen worden. Dit heeft de wethouder namelijk toegezegd tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 december. Afgelopen week bleek echter dat de werkzaamheden deze week al starten. De raadsleden moesten dit uit de krant vernemen. Pas later werden de raadsleden per informatienota geinformeerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier