h

SP amendement Welstandnota aangenomen

11 maart 2013

SP amendement Welstandnota aangenomen

Een amendement van de SP over de welstandnota is aangenomen in de raad van 6 maart j.l. Het amendement behelst dat het gebied rond de moderne winkelcentra in Nieuwerkerk niet onder een zwaar regime zou vallen en werd gesteund door D66, VVD, PvdA en een deel van de CDA fractie. GBZ, twee CDA leden en de fractie van CU/SGP stemde tegen. De nieuwe welstandnota werd uiteindelijk door de raad ook aangenomen en gesteund door de SP.

“Deze nota geeft aan welke beschermde plekken er zijn en dus onder een zwaar regime vallen. Waar dat niet nodig is is er nu sprake van een licht regime. Daarom waren we verbaasd dat de Reigerhof en Dorrestein wel onder zwaar regime vallen. Ik heb nog niks cultuurhistorisch kunnen ontdekken en als het morgen wordt afgebroken zal er geen haan naar kraaien. Dat is pas overdreven regelgeving” licht SP raadslid Muller het amendement toe. De wethouder was neutraal over het amendement. Wel is de SP blij dat na meerdere keren discussie de welstandnota is aangenomen.

U bent hier