h

SP leden : wel samenwerking, geen lijstverbinding PvdA

17 maart 2013

SP leden : wel samenwerking, geen lijstverbinding PvdA

De SP leden hebben op de ledenvergadering besloten enkel met PvdA/Groen Links te willen samenwerken. Een gezamelijk programma of een kieslijst verbinding is volgens de leden echter een brug te ver. Op thema´s die de fracties van SP en PvdA/Groen Links binden kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld in de vorm van kennisdeling of het samen opzetten van intiatieven. Daar ligt de grens: de leden kozen met grote meerderheid tegen een eventuele lijstverbinding en voor uitgaan van eigen kracht.

Het ingelaste agenda punt werd zeer uitgebreid behandeld op de ledenvergadering. Enerzijds schoot de late uitnodiging van de PvdA de leden verkeerd. “Eerst uitgebreid in de pers vertellen over een lijstverbinding en daarna pas de SP vragen, komt op ons een beetje sneu over” vertelt één van de leden. Volgens de leden heeft de SP bovendien genoeg eigen kracht, kennis en eigen kaders om vanuit te gaan. Zij zien dan ook geen goede reden om over te gaan tot een onzekere lijstverbinding met PvdA of Groen Links. “De leden waren duidelijk, niemand zag een gezamelijke lijst of gezamelijk programma zitten. Bij de stemming over een lijstverbindingen waren er 2 onthoudingen en 2 leden voor maar de overige leden tegen. Maar op samenwerking als socialistische partij aan een sociaaldemocratisch front was niemand tegen. Die uitnodiging hebben we ook neergelegd bij de partij” legt afdelingsvoorzitter Lydia Reicher uit. Zowel de SP leden als de PvdA zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de beslissing.

U bent hier