h

Nieuws uit 2017

5 september 2017

Geslaagde SP voedselbank inzameling

Foto: SP / Reigerhof

Afgelopen dinsdag stonden wij met een aantal actieve leden in winkelcentrum de Reigerhof te Nieuwerkerk, om houdbare etenswaren in te zamelen voor de voedselbank.

Lees verder
1 september 2017

Dag van de liefdadigheid: SP zamelt eten in voor de voedselbank

Foto: Caki Foto

Dinsdag gaat de SP samen met de voedselbank Rotterdam eten inzamelen in het kader van de dag van de liefdadigheid. Beiden organisaties staan tussen 14 en 16 uur in winkelcentrum de Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel.  De voedselbank vraagt vooral houdbare producten zoals rijst pasta (bv macaroni en spaghetti), aardappelpuree en blikgroenten.

Lees verder
30 augustus 2017

Amendement SP teneinde stoepkrijten te legaliseren blijft in de tas

Foto: Caki Foto

Tijdens de raadsvergadering van 29-08 wilde de SP bij agendapunt 9, aanpassing APV verruiming sluitingstijden horeca, aangrijpen om het gebruik van krijt bij stoepkrijten te legaliseren. Dit is nu, volgens de APV van Zuidplas verboden. Het leek de SP een mooie kans dit nu te regelen. Helaas bleek dit nu niet mogelijk omdat dit raadsvoorstel over alleen het onderwerp verruiming sluitingstijden horeca ging. We vinden het wel een gemiste kans. Niet dat er een stroom van klachten uit de gemeenschap is. Nee dat zeker niet. Wel wilde wij dit aankaarten omdat deze regel eigenlijk onzinnig en overbodig is. De regel, artikel 2:42 die bedoeld is om ongebreideld bekladden van de weg en of onroerend goed ondersteunen wij. Helaas word daarin het gebruik van krijt hierin ook genoemd. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Kinderen moeten zich creatief kunnen uiten met krijt op straat.

Lees verder
26 augustus 2017

SP: stoepkrijten mag niet langer verboden worden in Zuidplas

Foto: Caki Foto

De SP fractie in Zuidplas gaat een amendement indienen om het verbod op krijten op straat op te heffen. Dit doet de partij tijdens de raadsvergadering van 29 augustus als er toch al een APV wijziging gaat plaats vinden. Volgens artikel 2.42 van de algemene plaatselijke verordening (APV) mag er niet op straat met krijt worden getekend.

Lees verder
20 juli 2017

Blij met aangenomen moties

Foto: Jan Baas

Al langere tijd probeert de SP het onderwerp kinderarmoede onder de aandacht te brengen. In het najaar van 2015 werd er op initiatief van de SP al een motie kinderarmoede aangenomen. Deze is ingevuld door een samenwerking met de sportfondsen en cultuurfondsen. Dit heeft zo goed gewerkt dat de beschikbare pot van €25.000 geheel gebruikt is. Nu heeft het rijk in 2016 budgetten beschikbaar gesteld om de kinderarmoede aan te pakken. Deze gelden kunnen door gemeentes aangevraagd worden en besteed worden in projecten om kinderarmoede aan te pakken. In het voorjaar had PvdA/Groen Links hier al eens vragen over gesteld. De SP wilde doorpakken en diende over deze problematiek een motie in. Zie voor de tekst van de motie hieronder. Deze motie werd breed gesteund in de raad. Want wie kan hier nu tegen zijn?

Lees verder
27 juni 2017

Steun aan stakend personeel basisonderwijs.

Foto: M. Capitein

Vanmorgen brachten we namens SP Zuidplas gebak bij het stakend personeel van de Montessori school in Nieuwerkerk aan de IJssel, om hen te steunen bij hun actie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier