h

Nieuws uit 2010

30 september 2010

Statenfractie SP vraagt opheldering over helihaven natuurgebied Zuidplas

De SP in Provinciale Staten heeft het provinciebestuur in een aantal schriftelijke vragen verzocht om een privé helihaven in een natuurgebied in Zuidplas tegen te houden. De hoeveelheid overlast en uitstoot die helikoptervluchten veroorzaken staan in schril contrast met de winst die het oplevert voor de mensen die het kunnen betalen een privé helihaven aan te leggen. Ook ligt deze helihaven in een stiltegebied en veel te dicht bij woningen. Daarnaast is de komst van de helihaven voor een nabijgelegen ooievaarsnest geen goede zaak.

Lees verder
24 september 2010

SP wil gebruiksverbod helikopterhaven Hitland

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de helihaven die gerealiseerd is in het recreatiegebied Hitland op het terrein van Parc de IJsselhoeve. Men wil weten of de gemeente toestemming voor bouw en gebruik heeft gegeven en of de wethouder middelen heeft om het gebruik hiervan te verbieden.
Helihaven Hitland
bron foto : Omroep Zuidplas

Lees verder
1 september 2010

Evert Knoester stopt als raadslid SP, Muller volgt op

Evert Knoester heeft per 1 september ontslag genomen als raadslid van Zuidplas. In een brief aan de raad laat Knoester weten dat het revalidatietraject na zijn ziekte traag verloopt en Evert Knoester van mening is dat hij niet kan voldoen aan de minimale kwaliteitseisen die hij aan zich zelf stelt. Na overweging heeft Evert Knoester besloten definitief te stoppen met het raadswerk om zo alle aandacht op zijn herstel te kunnen richten.

Lees verder
9 juli 2010

SP Zuid Holland zoekt kandidaten

De Statenfractie van de SP in Zuid Holland is op zoek naar SP leden die zich kandidaat willen stellen voor het werk in de Provinciale Staten. Hiervoor worden in maart 2011 verkiezingen gehouden. Op de site van de SP in Zuid Holland staat alle informatie over hoe leden zich kandidaat kunnen stellen en alle vereisten.

Lees verder
18 juni 2010

SP laat onderzoek over CVV vervoer door wethouder Verbeek niet van tafel schuiven.

Tijdens de commissievergadering MO van afgelopen maandag 14 juni heeft wethouder Verbeek het onderzoek van de SP simpel van tafel geveegd. Het enige inhoudelijke commentaar wat Verbeek gaf op het onderzoek was dat gebruikers hun klachten officieel moesten melden. Verder verwees de wethouder naar een eigen onderzoek waarin de gebruikers van dit vervoer niet zijn ondervraagd, het resultaat ziet er dan heel anders uit. De SP is verbolgen over zoveel onvermogen en halsstarrigheid van de wethouder om niet te luisteren naar de klachten van de gebruikers van dit vervoer op maat (CVV).

Lees verder
17 juni 2010

SP pleit voor behoud raadhuis Moordrecht

De SP heeft in de raadscommissie MO gepleit dat het raadhuis in Moordrecht niet verkocht gaat worden. Raadslid Borrmann vindt het erg dat een vorig besluit van de raad van Moordrecht, tegen de afspraak in wordt teruggedraaid en een schande dat de mening van de Moordrechtenaren zo genegeerd wordt.
Raadhuis

Lees verder

Pagina's

U bent hier