h

Nieuws uit 2015

18 maart 2015

Reactie onderzoek recreatiewoningen

De fractie van de SP heeft de uitkomsten van de onderzoeken naar het verschuiven van de peildatum voor een persoonlijke gedoogbeschikking ontvangen en gaat hier naar kijken. De conclusies zijn voor de SP om niet vrolijk van te worden. 

Lees verder
16 maart 2015

SP Zuid Holland: Bescherm de molens en zorg voor goed OV

Foto: Rob Belterman

SP-lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Hans Slooter bezochten afgelopen woensdag de gemeente Zuidplas. In gezelschap van wethouder André Muller bezichtigden ze onder meer de molenviergang in de Tweemanspolder in Zevenhuizen. Deze groep molens werd in 2011 met steun van de provincie gerestaureerd.

Lees verder
8 maart 2015

Hart op links

Toen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 voor de SP Zuidplas een mooie uitslag betekende, werden we al snel voor de keuze gezet. Samen met VVD, D66 en NEZ een coalitie vormen of onszelf aan de kant zetten. Dat laatste zou betekenen dat we een kans zouden missen om een socialistische stempel op de politiek in Zuidplas te zetten. En die stempel zetten is uiteindelijk toch ons streven.

Lees verder
2 maart 2015

SP wil duidelijkheid over mogelijke verkoop woningen Bomenwijk door Vestia

De fractie van de SP heeft het college  van B&W schriftelijke vragen gesteld  over het hardnekkige gerucht  dat Vestia voor de hoogbouwflats in de Bomenwijk  een akte  van splitsing wil om zo de woningen te kunnen verkopen. De socialisten  willen op korte termijn weten of dit verhaal klopt. Mocht  Vestia inderdaad willen verkopen, vragen zij het college alle actie die mogelijk is te  ondernemen naar Vestia om deze verkoop te voorkomen teneinde de voorraad betaalbare huurwoningen niet verder  te laten afnemen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier