h

Hart op links

8 maart 2015

Hart op links

Toen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 voor de SP Zuidplas een mooie uitslag betekende, werden we al snel voor de keuze gezet. Samen met VVD, D66 en NEZ een coalitie vormen of onszelf aan de kant zetten. Dat laatste zou betekenen dat we een kans zouden missen om een socialistische stempel op de politiek in Zuidplas te zetten. En die stempel zetten is uiteindelijk toch ons streven.

Na 4 jaar waarin de Christelijke partijen samen met een ja knikkende PvdA hun stempel op de politiek drukte was het tijd voor vernieuwing. Deze kwam er, doordat de volledige voormalige oppositie de nieuwe coalitie vormde.
Het coalitieakkoord "Eenheid in diversiteit" werd en is de leidraad voor de nieuwe coalitie. Met duidelijke afspraken, maar ook ruimte om een eigen geluid te laten horen. Voor de SP zijn belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, beter openbaar vervoer, aandacht voor sociale woningbouw, niemand die buiten de boot valt bij de zorg, voorkomen van dierenleed en meer aandacht voor het groen in deze mooie dorpse gemeente. Mooie afspraken die als speerpunten in ons verkiezingsprogramma stonden.
Nu is in de politiek niets zeker. In het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Daarbij komt dat plaatselijke politiek ook afhankelijk is van wat de landelijke politiek voor hen verzint. Kijk eens naar de gehele participatiewet. Mensen in de Wet Werk en Bijstand(WWB), wet Sociale Werkvoorziening en Wajong, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Mantelzorg, dagbesteding, beschermde werkvoorziening voor mensen met een arbeidshandicap. Ook de  organisatie van de jeugdzorg die in handen komt van de gemeente. Over dit laatste kan ik kort zijn; De SP vindt al jaren dat de jeugdzorg door de gemeente moet worden geregeld. Dichter bij de gezinnen waar zich vaak de problemen afspelen. Maar.. dan moet men wel de financiële middelen krijgen om hun werk goed kunnen doen. Want dat is de bedoeling van deze maatregelen. Gewoon ordinaire bezuinigingsmaatregelen.
Gemeentes minder geld geven en laten samenwerken in gemeenschappelijke regelingen om kortingen te krijgen bij zorgverleners of organisaties die bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking aan werk helpen. Mantelzorgers inzetten waar professionele hulp dan alleen maar voorbehouden handelingen hoeft te verrichten.
Dit mag dan door de gemeente in goede banen geleid worden.
In Zuidplas is men begonnen met het instellen van sociale teams in de wijken. De voelhoorns in de wijk. Samenwerken met huisartsen en andere (para)medici, wijkverpleegkundigen en een loket voor de WMO. Duidelijkheid naar de zorgvrager toe, korte lijnen. Dit is de manier om geld te besparen en de zorg te krijgen waar het moet zijn. Niet over onnodig veel schijven zodat meerdere managers hun graantje mee pikken ten koste van de zorgvrager. Hier heeft de SP Zuidplas zijn invloed laten gelden.
De opdracht voor de gemeente is wat ons betreft duidelijk. Niemand mag buiten de boot vallen. Ook niet aan de ruiling hangen en de juiste zorg of begeleiding krijgen. Op 18 maart gaan we naar de stembus. Hier wordt bepaald welke partijen het in de provincie EN in de eerste kamer voor het zeggen krijgen. Stem voor een partij die er voor de mensen is en tegen het groot kapitaal. Tegen de zakkenvullende managers van zorgbureau's, bankmanagers, en zorgverzekeraars, die alleen winstbejag voor ogen hebben en geen oog voor de mens in onze samenleving. Managers die geld voor zorg en mensen laten gaan. Sta op en laat je stem horen en laat hem niet verloren gaan omdat je denk dat het er toch niet meer toe doet.

Reactie toevoegen

U bent hier