h
16 maart 2015

SP Zuid Holland: Bescherm de molens en zorg voor goed OV

Foto: Rob Belterman

SP-lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Hans Slooter bezochten afgelopen woensdag de gemeente Zuidplas. In gezelschap van wethouder André Muller bezichtigden ze onder meer de molenviergang in de Tweemanspolder in Zevenhuizen. Deze groep molens werd in 2011 met steun van de provincie gerestaureerd.

Lees verder
8 maart 2015

Hart op links

Toen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 voor de SP Zuidplas een mooie uitslag betekende, werden we al snel voor de keuze gezet. Samen met VVD, D66 en NEZ een coalitie vormen of onszelf aan de kant zetten. Dat laatste zou betekenen dat we een kans zouden missen om een socialistische stempel op de politiek in Zuidplas te zetten. En die stempel zetten is uiteindelijk toch ons streven.

Lees verder
2 maart 2015

SP wil duidelijkheid over mogelijke verkoop woningen Bomenwijk door Vestia

De fractie van de SP heeft het college  van B&W schriftelijke vragen gesteld  over het hardnekkige gerucht  dat Vestia voor de hoogbouwflats in de Bomenwijk  een akte  van splitsing wil om zo de woningen te kunnen verkopen. De socialisten  willen op korte termijn weten of dit verhaal klopt. Mocht  Vestia inderdaad willen verkopen, vragen zij het college alle actie die mogelijk is te  ondernemen naar Vestia om deze verkoop te voorkomen teneinde de voorraad betaalbare huurwoningen niet verder  te laten afnemen.

Lees verder
22 december 2014

Steenpuist

Een steenpuist die zo lelijk is. Zo typeerde SP raadslid het oude racketcenter op de 's Gravenweg tijdens de behandeling van de uitgangspunten voor nieuwbouw op het grote complex

Lees verder
22 december 2014

Veterstrikdiploma

Tijdens de behandeling van de participatiewet kwam er een amendement van CU-SGP dat als mensen vrijwillig meedoen aan tegenprestaties hiervoor wel een certificaat werd uitgereikt. Adri Woudstra was van mening dat het een getuigschrift zou moeten zijn en dan wel zinnige, niet een verkapt veterstrikdiploma waar iemand verder nooit meer wat mee kan tijdens zijn verdere sollicitaties. De CUSGP nuanceerde dit in haar voorstel.

Lees verder
19 oktober 2014

SP : Weer chloortransporten door Zuidplas

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Kats. De partij wil weten of deze op de hoogte is van de extra chloortransporten die Akzo Nobel laat uitvoeren in verband met een staking.  Hierdoor moeten transporten nu vanuit Duitsland langs dichtbevolkte gebieden zoals Utrecht en Rotterdam en ook door Zuidplas. In totaal zou het over een 60tal transporten gaan door een staking. De SP vraagt of burgemeester Kats deze transporten kan verbieden.

Lees verder
18 oktober 2014

Regenboogvlag wappert nu ook in Zuidplas

Afgelopen zaterdag, op coming out day,  hebben leden van de VVD, D66, NEZ en SP de regenboogvlag laten wapperen in de gemeente Zuidplas. Dit was mogelijk nadat het college hiervoor toestemming had gegeven. Op deze dag wordt er aandacht besteed aan het moment dat een homo, lesbienne of biseksueel voor zijn of haar seksuele voorkeur uitkomt. De dag is ingevoerd om sociale acceptatie van homo´s, lesbiennes en transgenders te bevorderen.

Lees verder
12 oktober 2014

Bas Stalpers nieuwe voorzitter SP Zuidplas

De leden van de SP afdeling Zuidplas hebben Bas Stalpers verkozen tot afdelingsvoorzitter. Stalpers (27) volgt daarmee Lydia Reicher op die na 4 jaar met hart en ziel leiding gegeven te hebben aan de afdeling, een stap rustiger aan gaat doen. Naast de nieuwe voorzitter verkozen de leden Anne Verzijl als organisatie secretaris en werden Theo de Vette, Rob Belterman en Adri Woudstra benoemd als bestuurslid. Het bestuur wordt gecompleteerd door Jan Baas die als fractievoorzitter ook lid van het bestuur is.

Lees verder
15 juli 2014

SP Waddinxveen komt onder de vleugels van SP Zuidplas

In samenspraak met de SP regiovertegenwoordiger is besloten om de SP leden uit Waddinxveen per september 2014 onder te brengen bij de afdeling Zuidplas. Reden voor dit besluit is dat de afdeling Zuidplas op volle sterkte is en een bijdrage wil leveren aan het versterken van de SP in Waddinxveen. De Krimpenerwaard blijft bij de afdeling Gouda.  In juni heeft er een gesprek plaatsgevonden met Rob Hoek  (lid Waddinxveen), Bas Stalpers en Lydia Reicher (Voorzitter SP Zuidplas) en Boris Stil (Voorzitter Gouda) om te zorgen voor een goede overdracht.

Lees verder
12 juni 2014

SP stelt vragen over de verkeerssituatie op het Zuideinde

Foto: Andre Muller

Al tijdens de verkiezingen werd de SP veelvuldig aangesproken over de situatie op het Zuideinde, de dijk tussen Nesselande en Zevenhuizen. Een dijk waar veel schoolgaande kinderen fietsen, recreatie van alle soorten plaats vind maar waar in de spits ook heel erg veel sluipverkeer is. Dit laatste leidt tot gevaarlijk situaties, vooral omdat dit verkeer vaak harder rijdt als toegestaan.

Lees verder

Pagina's