h

Hoog water bij Dianthus, SP stelt vragen.

27 juni 2020

Hoog water bij Dianthus, SP stelt vragen.

Foto: Jan Baas

Bewoners van de Dianthus in Nieuwerkerk schrokken flink van hun hoge eindafrekening, maar denken ook te weten waar de kosten vandaag komen. Meerdere keren stroomde grote delen van het warme water van de bewoners onder het gebouw door lekkages in het leidingwerk. De SP heeft vragen ingediend bij het college.

 

Vragen:

  1. Op 20 mei jl. Heeft een adviseur van het bestuur van de bewonerscommissie Dianthus de gemeente Zuidplas een mail rond de problematiek met Vestia in wooncentrum gestuurd. Bent U van deze mail op de hoogte gesteld?

  2. Op 25 mei heeft de adviseur nogmaals een mail gestuurd met de vraag om een reactie op zijn eerdere mail. Is het normaal dat inwoners van Zuidplas zelf om een reactie van de gemeente/ wethouder te vragen?

  3. Na een telefonisch onderhoud met een ambtenaar is de adviseur toegezegd dat de ambtenaar de regionale directeur van Vestia zou bellen en de wethouder de landelijk directeur van Vestia zou bellen. Deze gesprekken zouden gaan over meerdere soortgelijke casussen in Zuidplas, waaronder Dianthus. Is dit ook gebeurd?

  4. Zo ja, wat de uitkomst van deze gesprekken?

  5. Zo niet, Waarom niet?

  6. Waarom is dit niet teruggekoppeld naar de adviseur?

  7. Is de wethouder bereid om, wanneer het bestuur van de bewonerscommissie Dianthus hier om zou vragen, met hen op korte termijn in gesprek te gaan over de problematiek rond Vestia in wooncentrum Dianthus?

  8. Is de wethouder bereid, wanneer hij dit nodig acht, ook gezien de recente ontwikkelingen rond de verkoop van het wooncentrum wat de bewoners onrustig maakt voor de toekomst, op te komen voor de belangen van deze toch kwetsbare groep ouderen inzake de problematiek rond Vestia in Het wooncentrum Dianthus?

 

Reactie toevoegen

U bent hier