h
12 juni 2016

SP wil regionale openheid topinkomens zorg

De SP in Zuidplas heeft vragen gesteld over de topinkomens van zorgbestuurders. De vragen zijn gericht op partijen waar de gemeente en/of regio een contract mee heeft op gebied van hulp bij de huishouding, thuiszorg, hulpmiddelen en alle jeugdzorgaanbieders. De partij wil dat alle namen van organisatise en bestuurders openbaar worden zodat men kan zien wie er schuldig zijn voor het verminderen van zorg aan kinderen en ouderen ter beloning van de top.

Lees verder
8 juni 2016

Teleurstelling antwoorden Station Nieuwerkerk in filmpje

Foto: André Muller

De fractie van de SP in Zuidplas is teleurgesteld in de beantwoording van ProRail en NS reizigers over de vragen, die via de gemeente Zuidplas, waren gesteld. De fractie heeft daarom een kort filmpje gemaakt.

Lees verder
7 juni 2016

Hoe duurzaam is de stroom die Zuidplas gebruikt?

Foto: André Muller

Onlangs werd er deed onderzoeksbureau SOMO in opdracht van Greenpeace een onderzoek naar de naleving van het Klimaatakkoord Gemeente en Rijk 2007-2011, een akkoord waarin besloten werd dat alle lokale overheden per 2015 hun energie duurzaam in zouden gaan kopen. Uit dit onderzoek bleek dat slechts 103 gemeentes voldoen aan deze eisen, en de gemeente Zuidplas hoort hier nog niet bij. Reden voor de SP om het college om opheldering te vragen.

Lees verder
7 juni 2016

SP Zuidplas stelt vragen over de veiligheid op het spoor

Foto: André Muller

Al jaren houdt de SP in Zuidplas zich bezig met de veiligheid op en in de omgeving van het spoor. Nadat er eerder vragen werden gesteld over de staat van het station in Nieuwerkerk werd de SP gewezen op een reportage van de NOS omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Een reportage die ervoor zorgde dat de alarmbellen bij de SP afgingen, reden genoeg om het college om opheldering te vragen.

Lees verder
2 mei 2016

SP en ROOD blij met Bentwoud brug

Foto: André Muller

ROOD,de jongeren in de SP en de afdeling Zuidplas zijn blij dat er nu een brug is waardoor inwoners van Moerkapelle direct het natuurgebied van Bentwoud in kunnen nu. Eerder was er wel een dammetje maar dat werd weggehaald door de provincie.

Lees verder
2 maart 2016

Station Nieuwerkerk een van de armoedigste stations in de Randstad

Foto: André Muller

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de staat van station Nieuwerkerk aan den IJssel en de voorzieningen op dit station. Bas Stalpers stelt dat dit station op het traject, waarop in 2014 de meeste verstoringen plaats vonden misschien wel een van de armoedigste stations van de Randstad is. Stalpers wil meer informatieborden en aan beide zijden van het station een oplaadpunt. Ook de losse platen op het station en het vele zwerfvuil is de SP een doorn in het oog.

Lees verder
21 februari 2016

Wordt Zuidplas nieuwe TV horrorshow voor jongeren?

Tijdens de behandeling van het evenementenbeleid in Zuidplas kwam SP raadslid Adri Woudstra in aanvaring met zowel CDA als CU-SGP. Dat schoot Woudstra geheel verkeerd “20.000 bezoekers voor een oogstfeest wel toestaan maar 20.000 jongeren geen feest. Dat riekt naar discriminatie op leeftijd” aldus Woudstra, zelf het oudste raadslid van de fractie.  

Lees verder
21 februari 2016

Evenementen zijn het beste bewaarde geheim van Zuidplas

Foto: Vereniging voor Volksvermaken Eelde / Vereniging voor Volksvermaken Eelde

De SP heeft tijdens de behandeling van de recreatievisie zich wederom verbaasd hoe het mogelijk is dat er zo weinig over evenementen wordt gecommuniceerd. Volgens Adri Woudstra werkt een bord met “op die datum een evenement” ook niet echt ter uitnodiging. Woudstra heeft al eerder gepleit voor borden met evenmenten, vooral bij de grenzen van de bebouwde kom. Ook pleitte Woudstra voor meer aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Lees verder
21 februari 2016

SP trots op kindergemeenteraad

Afgelopen dinsdag werd de raadsvergadering eerder gestart met een gezamelijke raadsvergadering met de kindergemeenteraad van Zuidplas. Deze hadden een voorstel ingediend om met een Zuidplassportpaspoort kinderen te leren wennen aan sporten. Raadslid Adri Woudstra heeft complimenten uitgedeeld in haar korte betoog :

Lees verder
6 januari 2016

SP Waddinxveen en Gouda openen regionaal zorgpunt Zorg(en) voor de zorg

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en van het lijf. Kortom deze plannen moeten van tafel!

Lees verder

Pagina's

U bent hier