h

Drugsoverlast

5 mei 2021

Drugsoverlast

Foto: André Muller

Naar aanleiding van klachten van bewoners uit straten rondom de kinderspeelplaats tussen het Zwanendaal en de Valkendaal zijn wij als SP polshoogte gaan nemen.

 

Uit gesprekken met deze bewoners bleek dat op het hierboven genoemde kinderspeelplaats regelmatig jongeren rondhangen die drugs verhandelen en gebruik hiervan. Hieronder lijken zich ook minderjarige jongeren te bevinden. Ook laten deze jongeren veel afval achter waardoor deze speelplaats vervuild. Inwoners rondom deze speelplaats hebben dit afval zelf al een paar keer opgeruimd om hun kinderen veilig te kunnen laten spelen. Ook is men in gesprek gegaan met de jongeren. Zij toonde zich zeker begripvol voor de situatie. Helaas leek men zich er uiteindelijk niets van aan te trekken. Er zijn meldingen gedaan bij gemeente, handhavers en politie. Men heeft geprobeerd contact op te nemen met de wijkagent. Tot een gesprek met hem is het nog niet gekomen. Ook de coördinator veiligheid van de gemeente heeft men aangesproken. Deze was zeer begripvol.  Tot nu toe heeft men nog niets van hem vernomen. Bij de handhaving kreeg men als antwoord dat door onderbezetting het niet mogelijk was hier consequent tegen op te treden. Men moest bij overtreding 112 maar bellen. Dit is ook gebeurt. Helaas lost dit het probleem niet. De jongeren zijn na verloop van tijd gewoon weer terug. De SP Zuidplas heeft daardoor de volgende vragen.

 

Vragen:

1. Bent u op de hoogte van deze situatie?
2. Kunt u begrijpen dat omwonende zich door de gemeente niet meer serieus genomen voelen?
3. Geldt er op deze speelplaats een verbod op verkoop van drugs en op drugsgebruik?
4. Overal in gemeente hangen bordjes met de tekst, verbod op alcohol en drugsgebruik. Waarom hangen die niet op deze  kinderspeelplaats?
5. Is het waar dat er op dit moment een onderbezetting is bij de handhavers in Zuidplas?
6. Hoe kan het dat de wijkagent niet heeft gereageerd  op aanvragen voor een gesprek met hem over de ontstane situatie?
7. Bij de bespreking van A.P.V. tijdend de raadsvergadering van 23 maart dit jaar, werd erop vragen over overlast door jongeren gezegd dat er in de A.P.V. genoeg instrumenten zaten op overlast te bestrijden. Waarom is dit na klachten van de bewoners dan niet gedaan?
8. Tijdens deze vergadering werd er gezegd dat het te maken heeft met prioriteit. Heeft deze overlast geen prioriteit?
9. Ook werd tijdens deze vergadering gezegd dat men een profesionele inschatting van de situatie maakt. Is dat volgens u in deze situatie ook gedaan?
10. Bent u het met mij eens dat drugsoverlast altijd prioriteit behoort te hebben?
11. Bent u op korte termijn bereid met deze bezorgde inwoners te praten om deze situate te bespreken en op te lossen?

 

Reactie toevoegen

U bent hier