h

Visie warmte ligt klaar, nu alleen het geld nog?

12 juni 2021

Visie warmte ligt klaar, nu alleen het geld nog?

Foto: Rodenburg

 

 

Met deze kop verscheen  op 10  juni 2021 Een artikel in het huis aan huisblad: “ Hart van Holland”. De gemeente Waddinxveen wil  aan de slag om medio 2050 woningen grotendeels van het aardgas af te hebben, hetgeen een tamelijk ambitieus plan genoemd mag worden. Er is nu een masterplan Transitie Warmte opgestart waarmee de gemeente gaat proberen mensen aan zich te binden die deze transitie mede breed gaan uitdragen. 

Dat menigeen niet direct staat te juichen spreekt voor zich, want wie gaat straks opdraaien voor de kosten van deze transitie?  Want prima om te willen stoppen met aardgas, maar het vergt enorme investeringen per woning om dit doel te bereiken.  De gemeente Waddinxveen wil daarom starten om per wijk te kijken wat nodig is om dit te realiseren.

Allemaal goede bedoelingen, maar toch zijn er ook inwoners die deze ambitie niet kunnen en willen betalen, je kunt moeilijk verwachten dat iedere inwoner van Waddinxveen het geld heeft om zulke ingrijpende zaken financieel te dragen, gemiddeld hebben wij hier in Waddinxveen oudere huur/koopwoningen en daar zal eerst een plan voor gemaakt moeten worden. Hoe gaat de gemeente Waddinxveen dat dan oplossen?

 

Hierop voortbordurend heeft de SP in de Tweede kamer een motie in stemming gebracht met als inhoud dat de woonlasten niet verhoogt mogen worden indien de woning van het gas is afgehaald. Deze motie werd door een meerderheid van de Kamer gesteund. Dus een eerste stap in het verkrijgen van duidelijkheid over de kosten is genomen. Hopen dat straks het nieuwe kabinet deze breed gesteunde motie zal waarderen.

De SP Waddinxveen snapt alle goede bedoelingen die de gemeenteraad van Waddinxveen voorstelt, maar wij missen hierin de inspraak van de inwoners. Wij zijn van mening dat eerst een inventarisatie onder de bewoners gehouden moet worden, hoe kijken zij tegen deze plannen aan?Je kunt wel heel voortvarend roepen “de schop gaat in grond”, maar ga eerst eens langs bij de inwoners, organiseer inspraakavonden en peil de meningen. Geef de inwoners een kans om te reageren. 

De SP zal zeker de inwoners gaan vragen naar hun mening, immers zulke drastische plannen vragen om instemming en alleen de mensen die het betreft kunnen die geven wanneer zij mogen meepraten over deze ingrijpende gebeurtenissen over hun leefomgeving, woongenot (en financien?)

Samen met de inwoners van Waddinxveen zullen wij deze visie, dit masterplan, tegen het licht houden om te zien of het haalbaar is om woningen van het gas af te halen of dat er alternatieven zijn.

Bent u inwoner van Waddinxveen en hebt u een goed idee over de aankomende transitie? Stuur uw idee per mail of per post naar ons op. Onder de deelnemers verloten wij een nieuw pannenset dat geschikt is voor alle warmtebronnen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier