h
18 mei 2015

Kom 31 mei naar de SP-ledendag in Burgers' ZOO

Foto: SP

Op zondag 31 mei zijn alle SP-leden van harte welkom op de feestelijke ledendag. Dit jaar wordt deze gehouden in Burgers' Zoo in Arnhem. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom op het speciale SP-festivalterrein naast de ingang van het dierenpark. Van 11.30 uur tot 12.30 uur is daar een leuk programma met muziek, cabaret, Jan Marijnissen, stands en nog veel meer. Daarna heb je de tijd om Burgers' Zoo te bezoeken, of je kunt deelnemen aan diverse debatten.

Lees verder
17 mei 2015

Zorgen om onze (brand)veiligheid.

De SP in Zuidplas maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van de plannen van de regionale brandweer  voor het zogenaamde 'uitrukken op maat'. De fractie in de gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in het Algemeen Dagblad Rotterdam editie.

Lees verder
25 maart 2015

Chloortransport over spoor

Chloor: giftig groen gas, oxiderend, bijtend, schadelijk voor het aquatisch milieu. Dat is iets anders dan de chloor waarmee het toilet gereinigd wordt. Niet voor niets wordt al sinds jaar en dag  geprotesteerd tegen transporten van grote hoeveelheden chloor in eens over het spoor. In de jaren ‘90 van de vorige eeuw liep ik al te flyeren tegen deze transporten door Nieuwerkerk aan den IJssel. Huis aan huis mensen informeren over het gevaar van deze transporten. Afgelopen jaar stelde de SP Zuidplas voor de tweede keer in vier jaar vragen over de op handen zijnde chloortransporten door onze gemeente. Door stakingsacties bij chloorproducent Akzo/Nobel in Rotterdam had men een tekort aan chloor en dit moest, door chloortransporten over het spoor, aangevuld worden. De SP was en is nog altijd een groot tegenstander van deze transporten. Door hierover vragen te stellen wilden we de inwoners waarschuwen voor dit op handen zijnde transport en de bijkomende gevaren. Deze transporten hebben uiteindelijk doorgang gevonden. 

Lees verder
18 maart 2015

Reactie onderzoek recreatiewoningen

De fractie van de SP heeft de uitkomsten van de onderzoeken naar het verschuiven van de peildatum voor een persoonlijke gedoogbeschikking ontvangen en gaat hier naar kijken. De conclusies zijn voor de SP om niet vrolijk van te worden. 

Lees verder
16 maart 2015

SP Zuid Holland: Bescherm de molens en zorg voor goed OV

Foto: Rob Belterman

SP-lijsttrekker Bart Vermeulen en kandidaat-Statenlid Hans Slooter bezochten afgelopen woensdag de gemeente Zuidplas. In gezelschap van wethouder André Muller bezichtigden ze onder meer de molenviergang in de Tweemanspolder in Zevenhuizen. Deze groep molens werd in 2011 met steun van de provincie gerestaureerd.

Lees verder
8 maart 2015

Hart op links

Toen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 voor de SP Zuidplas een mooie uitslag betekende, werden we al snel voor de keuze gezet. Samen met VVD, D66 en NEZ een coalitie vormen of onszelf aan de kant zetten. Dat laatste zou betekenen dat we een kans zouden missen om een socialistische stempel op de politiek in Zuidplas te zetten. En die stempel zetten is uiteindelijk toch ons streven.

Lees verder
2 maart 2015

SP wil duidelijkheid over mogelijke verkoop woningen Bomenwijk door Vestia

De fractie van de SP heeft het college  van B&W schriftelijke vragen gesteld  over het hardnekkige gerucht  dat Vestia voor de hoogbouwflats in de Bomenwijk  een akte  van splitsing wil om zo de woningen te kunnen verkopen. De socialisten  willen op korte termijn weten of dit verhaal klopt. Mocht  Vestia inderdaad willen verkopen, vragen zij het college alle actie die mogelijk is te  ondernemen naar Vestia om deze verkoop te voorkomen teneinde de voorraad betaalbare huurwoningen niet verder  te laten afnemen.

Lees verder
22 december 2014

Steenpuist

Een steenpuist die zo lelijk is. Zo typeerde SP raadslid het oude racketcenter op de 's Gravenweg tijdens de behandeling van de uitgangspunten voor nieuwbouw op het grote complex

Lees verder
22 december 2014

Veterstrikdiploma

Tijdens de behandeling van de participatiewet kwam er een amendement van CU-SGP dat als mensen vrijwillig meedoen aan tegenprestaties hiervoor wel een certificaat werd uitgereikt. Adri Woudstra was van mening dat het een getuigschrift zou moeten zijn en dan wel zinnige, niet een verkapt veterstrikdiploma waar iemand verder nooit meer wat mee kan tijdens zijn verdere sollicitaties. De CUSGP nuanceerde dit in haar voorstel.

Lees verder
19 oktober 2014

SP : Weer chloortransporten door Zuidplas

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Kats. De partij wil weten of deze op de hoogte is van de extra chloortransporten die Akzo Nobel laat uitvoeren in verband met een staking.  Hierdoor moeten transporten nu vanuit Duitsland langs dichtbevolkte gebieden zoals Utrecht en Rotterdam en ook door Zuidplas. In totaal zou het over een 60tal transporten gaan door een staking. De SP vraagt of burgemeester Kats deze transporten kan verbieden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier