h

Schriftelijke vragen over vrijwilligers.

12 maart 2020

Schriftelijke vragen over vrijwilligers.

Foto: Andre Muller

Ontzettend veel mensen doen vrijwilligerswerk. Koken met ouderen, vogels tellen, spelletjes doen met mensen met een berperking, noem maar op. Vooral in de zorg zijn de vrijwilligers de onontbeerlijke factor die meedragen aan een menswaardig bestaan in het laatste seizoen van het leven.

Groot was dan ook de verbazing van de SP Zuidplas, toen zij benaderd werd door vrijwilligers die geweigerd werden in het nieuw te bouwen Hospice in Moerkapelle. Het hospice stelt namelijk eisen aan haar vrijwilligers. Leeftijd, (men mag maximaal 70 jaar oud zijn) en geloofsovertuiging. Wie niet van kerkelijke huize komt mag geen vrijwilligerswerk doen in dit hospice. Of alleen in de tuin werken.

De SP Zuidplas vraagt zich af of dit niet in strijd is met onze grondwet en stelt daarom vragen aan het college.

1. Wat vindt het college van het feit dat vrijwilligers voor de hospice Elim te Moerkapelle, geselecteerd worden op hun christelijke levensovertuiging? 
2, Deelt het college de mening dat dit in strijd is met artikel 1 van de Grondwet?
3. Wat vindt het College van het feit dat vrijwilligers, welke zich aanmelden, zonder christelijke levensovertuiging hierdoor geen kans maken?
4. Kan het College ingrijpen wanneer blijkt dat deze, toch naar discriminatie neigende werkwijze leidt tot het uitsluiten van vrijwilligers?
5. Geldt deze selectie ook voor toekomstige patiënten van deze hospice?
6. Op de website van hospice de Elim staat, :”waar geen angst voor euthanasie of andere (vanuit christelijk perspectief) niet-ethische behandelingen behoeft te bestaan (omdat die daar niet toegepast worden).” Betekent dit dat wanneer een patiënt van deze hospice hier wel om vraagt onthouden zal worden van zijn of haar recht op vrijwillige levensbeëindiging?
7 Wat vindt het College van de leeftijdsgrens die gesteld word aan vrijwilligers?
8 Ontvangt stichting Elim op enige wijze subsidie van de gemeente?

Reactie toevoegen

U bent hier