h
2 maart 2016

Station Nieuwerkerk een van de armoedigste stations in de Randstad

Foto: André Muller

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de staat van station Nieuwerkerk aan den IJssel en de voorzieningen op dit station. Bas Stalpers stelt dat dit station op het traject, waarop in 2014 de meeste verstoringen plaats vonden misschien wel een van de armoedigste stations van de Randstad is. Stalpers wil meer informatieborden en aan beide zijden van het station een oplaadpunt. Ook de losse platen op het station en het vele zwerfvuil is de SP een doorn in het oog.

Lees verder
21 februari 2016

Wordt Zuidplas nieuwe TV horrorshow voor jongeren?

Tijdens de behandeling van het evenementenbeleid in Zuidplas kwam SP raadslid Adri Woudstra in aanvaring met zowel CDA als CU-SGP. Dat schoot Woudstra geheel verkeerd “20.000 bezoekers voor een oogstfeest wel toestaan maar 20.000 jongeren geen feest. Dat riekt naar discriminatie op leeftijd” aldus Woudstra, zelf het oudste raadslid van de fractie.  

Lees verder
21 februari 2016

Evenementen zijn het beste bewaarde geheim van Zuidplas

Foto: Vereniging voor Volksvermaken Eelde / Vereniging voor Volksvermaken Eelde

De SP heeft tijdens de behandeling van de recreatievisie zich wederom verbaasd hoe het mogelijk is dat er zo weinig over evenementen wordt gecommuniceerd. Volgens Adri Woudstra werkt een bord met “op die datum een evenement” ook niet echt ter uitnodiging. Woudstra heeft al eerder gepleit voor borden met evenmenten, vooral bij de grenzen van de bebouwde kom. Ook pleitte Woudstra voor meer aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de gemeente.

Lees verder
21 februari 2016

SP trots op kindergemeenteraad

Afgelopen dinsdag werd de raadsvergadering eerder gestart met een gezamelijke raadsvergadering met de kindergemeenteraad van Zuidplas. Deze hadden een voorstel ingediend om met een Zuidplassportpaspoort kinderen te leren wennen aan sporten. Raadslid Adri Woudstra heeft complimenten uitgedeeld in haar korte betoog :

Lees verder
6 januari 2016

SP Waddinxveen en Gouda openen regionaal zorgpunt Zorg(en) voor de zorg

Foto: SP

De bezuinigingsdrift van Rutte II op de huishoudelijke verzorging, de begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging leidt tot onwenselijke en onmenselijke situaties. Mensen verliezen hun recht op zorg, gemeenten moeten nieuwe zorgtaken uitvoeren met gigantische budgetkortingen. Het zal leiden tot situaties waarin mensen nauwelijks zorg en ondersteuning krijgen, met als gevolg overbelaste mantelzorgers, vervuiling in huis en van het lijf. Kortom deze plannen moeten van tafel!

Lees verder
29 december 2015

Goede voornemens? Fijne Feestdagen en een sociaal 2016

Foto: SP

zonder leden zou de SP, en ook de afdeling Zuidplas, geen bestaansrecht hebben. De SP is een actieve partij en daar zijn mensen voor nodig. Dit zijn de leden van de SP. De SP is sinds 2005 de derde partij van Nederland in ledenaantal. Onder al die SP-ers zijn er ongekend veel actief betrokken bij hun partij.

Lees verder

Start van campagne er is genoeg voor iedereen groot succes!

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft twee derde van onze rijkdom in handen. Een baas verdient nu gemiddeld 17 keer meer dan een geschoolde werknemer. Kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen belasting zoveel mogelijk te ontwijken. De SP is daarom met de campagne er is genoeg voor iedereen begonnen tijdens de jaarlijkse Kaarsjesavond in Zuidplas.

Lees verder
8 december 2015

SP en ROOD start campagne er is genoeg voor iedereen op kaarsjesavond

Foto: SP

Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan. De kleine groep van 10 procent rijkste Nederlanders heeft tweederde van onze rijkdom in handen.  Een baas verdient nu gemiddeld 17 keer meer dan een geschoolde werknemer. Kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen belasting zoveel mogelijk te ontwijken.

Lees verder
4 december 2015

SP Succes: Jongeren Zuidplas krijgen stem in jongerenadviesraad

Foto: SP

Hoe leuk zou het zijn als je als jonge inwoner in je eigen gemeente een mening kan geven over hoe het anders moet of wat je juist als jongeren wil behouden? Super natuurlijk! Het college van B&W kwam daarom tijdens de raadsvergadering van eind november met het voorstel om een jongerenadviesraad op te richten.

Lees verder
26 november 2015

SP: Kan een Jeugdloonvrije gemeente bestaan?

Foto: SP

Met 686 euro bruto per maand ligt het minimumjeugdloon voor 18-jarigen bijna 300 euro onder de armoedegrens. Dit is te weinig om een normaal bestaan op te bouwen, dit vinden onder andere de partijen in de provinciale staten van Zuid-Holland en in de gemeente Amsterdam, Den Haag en Weert. In navolging hiervan diende de SP Zuidplas samen met de fractie van de PvdA/Groen Links een motie in om ook van Zuidplas een voorbeeld gemeente te maken in de strijd tegen deze ongelijkheid.

Lees verder

Pagina's