h

SP verbaasd over slechte gladheidsbestrijding

11 februari 2021

SP verbaasd over slechte gladheidsbestrijding

Foto: A. Woudstra

De afgelopen dagen is er veel sneeuw gevallen, die door de vorst ook veelal is blijven liggen. Meerdere straten in verschillende dorpen zijn nog niet schoongeveegd. Het betreft dan wegen, straten, hofjes en fietspaden. Bewoners van deze straten ondervinden grote hinder, maar ook de post, pakket en maaltijd bezorgers die het al zeer druk hebben.

In buurgemeente als Waddinxveen, Capelle aan den IJssel en Gouda is er veel frequenter geveegd en gestrooid.
De SP verbaasd zich over het uitblijven van de gladheidsbestrijding en heeft de volgende vragen:

 

Vragen:

1.) Is het college het met ons eens dat er niet optimaal geveegd en gestrooid is?
2.) Welke wegen en paden worden doorgaans door de gemeente sneeuwvrij gemaakt en gestrooid? (Voorbeeld: doorgaande wegen, straten, fietspaden,)
3.) Word er met gladheidsbestrijding ook rekening gehouden met het soort panden aan de strooi routes, zoals ouderenwoningen,priklocaties, huisartsen en scholen of kinderdagverblijven?
4.) Kan het college aangeven wanneer de straten en paden die nog niet geveegd en gestrooid zijn gedaan worden?
5.) Waar kunnen inwoners terecht met hun problemen of vragen over het uitblijven van gladheidsbestrijding door de gemeente?
De SP vreest voor veel onnodige valpartijen door gladheid binnen de bebouwde kom.
6.) Kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld bij het eventueel lichamelijk letsel na valpartijen?
Er was dit jaar ook geen mogelijkheid om strooizout op te halen op de gemeente werf, vanwege Corona. Omdat ook bouwmarkten en andere verkooppunten van strooizout gesloten zijn is dit voor veel inwoners lastig.
7.) Is er gekeken naar andere mogelijkheden voor het afhalen of kopen van strooizout?

Reacties

Van harte eens met de kritiek op de gladheidbestrijding. Heb als bewoner in oct.2019 weth. de Haas (aandachtsveld "ouderen") per e-mail de situatie bij gladheid rond de Meander onder de aandacht gebracht en tevens mijn zorg geuit over de verloedering, die gaande. Gevraagd om dit in gesprek te mogen toelichten. Geen enkele reactie. Na weken wachten zelf maar gebeld en toen kreeg ik ambtenaar Publieke Ruimte aan de lijn, die zei, dat er wel strooizout in de bak kon worden gedaan. (Dan konden de 80-ers gaan strooien). Zeer, zeer teleurstellend. Weinig gevoel voor empathie.

Inderdaad, woon zelf dicht bij de reigerhof.
Gemeente maak fietspaden, wandelpaden niet schoon
Winkelcentrum doet ook niets, heel apart

Reactie toevoegen

U bent hier