h

Vragen over kap en snoei Ambonwijk Moordrecht

22 september 2021

Vragen over kap en snoei Ambonwijk Moordrecht

Foto: Rodenburg

Onlangs kreeg de SP fractie vragen van bewoners van de Ambonwijk in Moordrecht over snoei en onderhoudswerkzaamheden in de wijk. Enkele nog jonge bomen zijn omgezaagd, en grote stukken beplanting naast woonblokken zijn nagenoeg verdwenen. Een aantal afgebroken kunstof paaltjes staan al meer dan twee jaar in een plantsoen.

Ook vertelde een medewerker van de gemeente, (de groen-regisseur) een bewoner dat de beplanting rondom de ondergrondse containers wordt verwijderd. Echter, waar de beplanting is verwijdert, staan geen ondergrondse containers.

Vragen:

1. Recent zijn er snoei/kapwerkzaamheden verricht in de Ambonwijk. Stond dit van te voren aangeduid op de website van de gemeente?

2. Zo nee, waarom niet?

De strook met begroeiing die is verdwenen is ongeveer drie bij negen meter,  (prinses Marijkestraat/koningin Julianastraat) terwijl bij soortgelijke stroken in de wijk slechts een meter vanaf de buitenmuur van de naastgelegen woning is gesnoeid.

3. Waarom is deze strook volledig gesnoeid? 

4. De desbetreffende strook, waar struiken stonden van zeker twee meter hoog, is tot ongeveer 10 centimeter laag afgezaagd/gesnoeid. Is dit gebruikelijk?

Een medewerker van de gemeente (groenregiseur) heeft tegen een bewoner gezegd dat de strook mogelijk verdwijnt en er tegels voor in de plaats komen. De stoep die ernaast ligt voldoet echter al ruim aan de verplichte breedte van een voetpad.

5. Klopt het dat men deze strook dicht wil tegelen?

6. Zo ja, waarom word hiervoor gekozen?

Ook andere plantsoenen, waar eerst slechts een meter was weggehaald, worden nu verder gesnoeid en/of gerooid. Dit zou te maken hebben met rattenbestrijding.

7. Klopt dit?

8. Zijn er klachten geweest van rattenoverlast?

9. Staat de gemeente er bij stil dat veel andere dieren, zoals egels, de bescherming van deze groenstrook nodig hebben?

Ook bij enkele andere plantsoenen in de wijk, waar eerst slechts een meter uit de gevel gesnoeid werd, lijken de werkzaamheden nu ook rigoreuzer aangepakt te worden.

10. Waarom word dit niet gefaseerd gedaan?

Aan de slootkant van de prinses Alexiahof is een strook compensatiegroen. Uit deze strook zijn recent enkele jonge bomen gekapt.

11. Is de gemeente hiervan op de hoogte?

12. Is de gemeente opdrachtgever van de kap van deze jonge bomen?

13. Zo ja, waarom is hier voor gekozen?

14. Zo nee, wie is er dan wel verantwoordelijk voor de kap?

De palen die aan weerszijde van deze jonge bomen stonden tot steun, zijn niet verwijdert. Ook staan de stronken er nog.

15. Waarom is dit zo slordig gedaan?

Reactie toevoegen

U bent hier