h

Schriftelijke vragen maatregelen grote bedrijven.

25 mei 2020

Schriftelijke vragen maatregelen grote bedrijven.

Foto: Andre Muller

Naar aanleiding van berichten in de landelijke pers over de huisvesting en vervoer van arbeidsmigranten o.a. werkzaam in de vleessector en het feit dat naast deze sector meerdere bedrijven binnen Zuidplas, bv de glastuinbouw, gebruik maakt van de diensten van arbeidsmigranten, en daardoor een vergrootte kans op besmetting van Corona, heeft de SP Zuidplas de volgende vragen. 

1. Heeft u enig inzicht hoe bedrijven in Zuidplas omgaan met het woonwerkverkeer van groepen arbeidsmigranten?
2. Hoe handhaaft u de overtredingen van een maximaal aantal personen in een personenauto of personenbus?
3. Veelal regelt het uitzendbureau waar de arbeidsmigranten in dienst zijn het woonwerkverkeer. Heeft u zicht op welke uitzendbureau’s  actief zijn in Zuidplas en aan welke bedrijven zij hun personeel uitlenen?
4. Heeft u in deze al handhavend moeten optreden? Zo ja, hoeveel keer? Zo nee, wanneer gaat u dit wel doen?
5. Heeft u met werkgevers in Zuidplas contact gehad aangaande dit mogelijke probleem?
6. Zo ja, welke oplossingen zijn er toen aangedragen? Zo nee, waarom niet?
7.  Heeft u enig inzicht op de huisvesting van deze arbeidsmigranten in Zuidplas?
8.  Wordt er gecontroleerd op huisadressen waar deze arbeidsmigranten zijn gehuisvest?
9. Welke maatregelen neemt u wanneer er teveel personen, niet behorende tot dezelfde familie, in een woning gehuisvest zijn?
10. Hoeveel keer heeft u in deze al handhavend op moeten treden?

Reactie toevoegen

U bent hier