h
28 maart 2008

Verdwijnen Bibliobus Zevenhuizen-Moerkapelle verdere verschraling

Provinciale Staten van Zuid Holland wil de subsidie stoppen aan de bibliobus. Deze bus komt ook in Zevenhuizen en Moerkapelle en hiermee worden de voorzieningen van deze kernen verder verschraald. Zowel in de Provinciale Staten als in de Zuidplas is de SP tegen het stopzetten van deze voorziening.

Lees verder
26 maart 2008

Chloortransporten door Nieuwerkerk onaccepabel

Het nieuws dat er 11 chloortransporten door Nieuwerkerk gaan rijden de aankomende weken is voor de Nieuwerkerkse SP onacceptabel. Zeker omdat burgermeester Bonthuis het nieuws over deze transporten uit de media moest vernemen is een doorn in het oog van de partij. Na jarenlange actie door de SP en diverse mileuorganisaties (en ook burgemeester Bonthuis) reden er vanaf 2006 geen chloortransporten meer over het trace Gouda - Rotterdam.

Lees verder
22 maart 2008

16 april Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 16 april wordt er voor de leden van de SP in Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle een algemene ledenvergadering gehouden in de Batavier in Nieuwerkerk. Deze algemene ledenvergadering zal gaan over het concept van de nieuwe landelijke integratienota en over de toekomst van de SP in de Zuidplas.De avond begint om 20:00 uur.

Lees verder
10 maart 2008

SP teleurgesteld over verbod op de Dance Parade

5 Jaar geleden was het zo ver: Nieuwerkerk kreeg zijn eigen Dance Parade! Naar het voorbeeld van Rotterdam en Berlijn werd er ook in Nieuwerkerk een muziekparade georganiseerd. Tot nu toe zijn er al 4 edities geweest die zonder grote problemen en klachten verliepen. En nu was het tijd voor de eerste jubileum editie en precies nu geeft de gemeente geen toestemming voor de onder jongeren populaire parade. De SP vindt dit niet kunnen en kijkt naar de mogelijkheden tot actie!

Lees verder
18 februari 2008

SP vraagt openheid WMO indicatie criteria

In een brief heeft de SP wethouder Venrooy.Van Ark gevraagd openheid en inzage te geven in de wijze waarop de herindicatie voor de thuiszorg wordt uitgevoerd. Met de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is deze verantwoordelijkheid bij de gemeente terecht gekomen

Lees verder
29 januari 2008

De tomaat komt op in de Zuidplas

De tomaat komt op in de Zuidplas! Dat hebben de inwoners al gemerkt als u ons tegenkwam op straat maar om goed kennis te maken wie we zijn en waar we voor staan zal er de aankomende maand een voorstelfolder worden verspreid in de 4 dorpen van de Zuidplas.

Lees verder
29 januari 2008

SP start WMO onderzoek in Nieuwerkerk

WMO meldpunt
De lokale afdeling van de Socialistische partij in Nieuwerkerk is een onderzoek gestart naar de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met ingang van het nieuwe jaar heeft de gemeente Nieuwerkerk de uitvoering van hulp uitbesteed aan vier zorgverleners. Van diverse kanten komen er signalen binnen dat mensen, ondanks communicatie van de gemeente en zorgverleners, tussen het wal en het schip dreigen te vallen.
Vul de enquete hier in

Lees verder
17 december 2007

SP start enquete jongeren online

Na eerder al een aantal jongeren op straat te hebben geinterviewd heeft de afdeling besloten de enquete online voort te zetten. "De eerste serie hiervan gaven ons een beeld dat we liever door een bredere aanpak laten bevestigen" aldus Bas Stalpers.

Lees verder
16 november 2007

SP leden steunen plannen nieuwe afdeling

De leden van de afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel in oprichting hebben donderdagavond het jaarplan voor een zelfstandige afdeling gesteund. Een kwart van de leden was afgekomen op de eerste officiële ledenvergadering van de afdeling in oprichting. Naast het jaarplan steunde de leden ook de bestuurskandidaten via verkiezingen en heeft de afdeling nu een bestuur van 9 mensen. Naast besluitvorming werd er ook aandacht besteed aan de voorgenomen fusieplannen in de regio.

Lees verder
8 november 2007

15 November : Algemene ledenvergadering

De SP in Nieuwerkerk zal op 15 november a.s. een algemene ledenvergadering gaan houden in de Reisduif aan de Prinses Irenestaat te Nieuwerkerk. Deze ledenvergadering is voor leden in Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht. Op deze avond wordt het bestuur verkozen en het Jaarplan vastgesteld. Ook zal jaarplan worden doorgenomen en vastgesteld. De vergadering start om 20.00 uur en is alleen toegankelijk voor leden van de SP.

Lees verder

Pagina's