h

SP leden gaan beslissen over lijst en programma

17 mei 2009

SP leden gaan beslissen over lijst en programma

Op maandag 25 mei 2009 gaan de SP leden in een ledenvergadering een beslissing nemen over het conceptprogramma en de concept kandidatenlijst van de SP voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vergadering zal dan het programma en de lijst definitief vaststellen. De vergadering is in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel om 20:00 uur.

In deze vergadering zal de kandidatencommissie uitleg geven over de 20 namen op de lijst en hoe over deze lijst is samengesteld. Afdelingsvoorzitter André Muller : “Er kwamen vragen waarom er niemand uit Zevenhuizen-Moerkapelle in de top 10 lijst staat. De commissie heeft geen van de leden uit deze gemeente bereid gevonden om op een verkiesbare plaats te gaan staan. Dan kan je wel om het mooie een naam neerzetten maar als deze persoon verkozen wordt maar niet wil doe je aan kiezersbedrog. Dat wilde we voorkomen, echter ook al staat er geen kandidaat uit Zevenhuizen of Moerkapelle op de lijst, wil dat nog niet zeggen dat dit gebied geen aandacht krijgt van de SP. Het telt net zo hard mee als de andere kernen”.

Naast de lijst wordt ook het programma “De tomaat komt op in de Zuidplas” besproken met de leden. Dit programma is via een aantal workshops met actieve leden en bestuursleden samen gemaakt. “Iedereen heeft een thema gekozen en is daar mee aan de slag gegaan. Daarna is het besproken in meerdere sessies en het concept hebben we eind april bij de leden bezorgd. De leden mogen nu hun mening geven over het programma” legt Muller uit.

U bent hier