h
1 juni 2009

Laatste campagne loodjes voor SP Zuidplas


Na een druk weekeinde voor de SP Zuidplas worden morgen door het bestuur, kerngroep en actieve leden de laatste flyers voor de Europese Verkiezingen rondgebracht. Hiermee wordt een kroon op het werk gezet van een drukke campagne in de dorpen. De SP is de enige partij in de Zuidplas die huis aan huis ook folders over de verkiezingen heeft rondgebracht tot nu toe. Daarnaast was de SP in alle winkelcentra in de dorpen te vinden.

Lees verder
1 juni 2009

SP Leden stellen Programma en kandidatenlijst vast

Op maandag 25 mei jl. kwamen leden van de SP Zuidplas in een ledenvergadering bijeen om te beslissen over het conceptprogramma en de concept kandidatenlijst van de SP voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. André Muller, gaf uitleg over de verkiezingsprocedures, die bij de gemeente ingeleverd moeten worden.

Lees verder
17 mei 2009

SP leden gaan beslissen over lijst en programma

Op maandag 25 mei 2009 gaan de SP leden in een ledenvergadering een beslissing nemen over het conceptprogramma en de concept kandidatenlijst van de SP voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vergadering zal dan het programma en de lijst definitief vaststellen. De vergadering is in de Batavier in Nieuwerkerk aan den IJssel om 20:00 uur.

Lees verder
25 april 2009

Start Europese verkiezingscampagne 'Nederland wil minder Brussel'


Campagneleider Jan Baas plakt de eerste poster in Moordrecht

De campagne voor de Europese Verkiezingen is ook in de Zuidplas gestart. Campagneleider Jan Baas heeft gisteren in Moordrecht en Zevenhuizen de megaposter geplakt waarop het getal 61,6 centraal staat. Met dat percentage wees de Nederlandse bevolking in 2005 de Europese Grondwet af.

Lees verder
24 april 2009

Evert Knoester kandidaat lijsttrekker SP Zuidplas

Op 25 mei gaat de ledenvergadering van de SP een besluit nemen over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de SP. De kandidatencommissie heeft haar opdracht afgerond om een lijst op te leveren. De top van de lijst zal als een team kan werken met een variatie van talent, ervaring en kennis. Kandidaat lijsttrekker is Evert Knoester (56) uit Moordrecht. Naast de concept kandidatenlijst gaan de leden op 25 mei ook hun oordeel vellen over het verkiezingsprogramma waaraan op dit moment de laatste hand wordt gelegd.

Lees verder
30 maart 2009

Plan Erfpacht Wulpendaal zinloos

Het voorgestelde plan van wethouder Slagt is zinloos. Die conclusie trekt de SP uit de voorstellen om de koopwoningen goedkoper te maken door een kortdurende erfpacht welke na 10 jaar vervalt en de grond alsnog verkocht moet worden. Juist door "koop" door te drukken verliest een grote groep jongeren de kans om een betaalbare starterswoning te krijgen.

Lees verder
30 maart 2009

Stagnerende nieuwbouw in de Zuidplas

SP kaderlid Evert Knoester heeft in een opinieartikel de visie van de SP over de stagnerende woningbouw in de Zuidplas weergegeven. De alternatieven die de SP wil zijn misschien wel fors maar helpen de mensen die afhankelijk zijn van woningbouw weer aan een betaalbare woning.

Lees verder
23 maart 2009

SP : Nulmeting Moerkapelle te laat!

De afdeling Zuidplas van de SP heeft vorige week een huis aan huis enquete gehouden in de Moerkapelse Oranjebuurt in het kader van Buurten in de buurt. De SP was vooral benieuwd hoe de mensen tegen de gevolgen van de fusie aankijken. In Moerkapelle blijkt dat men al jaren het voorzieningenniveau achteruit ziet hollen. Het aankomende onderzoek, de nulmeting in kader van de fusie, is volgens de inwoners te laat. Zij zien liever de voorzieningen terugkeren die reeds weg zijn. Wel zijn ze bang voor verdere verschraling na de fusie.

Lees verder
16 maart 2009

Jongeren de dupe van discussie Wulpendaal

De jongeren in Nieuwerkerk aan den IJssel zijn de dupe van het debacle van het mogelijk niet doorgaan van plan om jongerenwoningen aan de Wulpendaal te gaan bouwen. Die conclusie trekt de SP uit de huidige gang van zaken nu Vestia zich terug heeft getrokken.

Lees verder
14 maart 2009

Ze Zijn Nuts, ook in Zevenhuizen-Moerkapelle

De SP heeft vandaag in Zevenhuizen handtekeningen opgehaald tegen de voorgenomen verkoop van de aandelen van Nuon waar de gemeente een minderheidsbelang heeft. Veel mensen die aangesproken werden waren het met de SP eens dat Nuon in Nederlandse handen moet blijven.
logo

Lees verder

Pagina's