h

SP: “overgang nieuwe gemeente Zuidplas ondemocratisch”

28 oktober 2009

SP: “overgang nieuwe gemeente Zuidplas ondemocratisch”

Sinds begin 2008 bestaan er 2 overlegclubjes die de overgang naar de nieuwe gemeente Zuidplas aan het voorbereiden zijn. Het eerste clubje is de “Bestuurlijke Klankbordgroep Fusie”, afgekort tot BKG. Deze club bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 gemeenteraden. In het tweede clubje “stuurgroep Fusie” hebben vertegenwoordigers van de drie colleges zitting. In de afgelopen maanden hebben ze enkele besluiten naar buiten gebracht die verstrekkende gevolgen hebben voor de nieuwe gemeenteraad in 2010

Tussen die besluiten zijn er 2 die opvallen:

  • De BKG heeft per 1 november 2009 een griffier (ondersteuning van de raad) aangesteld voor de nieuwe raad. In dergelijke gevallen wordt vaak gekozen voor een interim griffier oplossing om de nieuwe raad in de gelegenheid te stellen haar eigen griffier aan te stellen.
  • De stuurgroep heeft onlangs besloten om de gemeentelijke publicaties en bekendmakingen niet meer in “Het Kanaal” te publiceren, dat heeft tot nu toe op veel onbegrip en tot protesten geleid. Ook in dit geval was deze beslissing onnodig, de nieuwe gemeenteraad kan in 2010 zelf hierover beslissen. De nut en noodzaak om deze beslissing nu te nemen ontbreekt volledig.

Het lijkt erop dat er nu op de valreep beslissingen worden genomen die betrekking hebben op de nieuwe gemeenteraad in 2010. We kunnen dit handelen – ook al is het goed bedoeld – bestempelen als: “over hun graf heen willen regeren” en daarmee de nieuwe raad belangrijke beslissingen ontnemen en daar kan alleen maar de kwalificatie “ondemocratisch” tegenover staan. Deze beslissingen zijn genomen op basis van de bestaande politieke verhoudingen en het ziet er naar uit dat het politieke landschap na de verkiezingen in november sterk zal veranderen al was het maar omdat er 4 nieuwe partijen met de verkiezingen meedoen.

Zowel de BKG als de stuurgroep moeten zich bezig houden met het voorbereiden van de overgang naar de nieuwe gemeente “Zuidplas” en alle besluiten die betrekking hebben op 1 januari 2010 en later, overlaten aan de nieuwe gemeenteraad. Ze doen er verstandig aan om deze besluiten te ontbinden en de nieuwe raad de gelegenheid te geven om hun beslissingen op basis van nieuwe politieke verhoudingen te kunnen nemen.

Evert Knoester
Lijsttrekker SP-Zuidplas

U bent hier