h
8 november 2009

SP Zuidplas opent verkiezingstelefoon

De SP in de Zuidplas heeft een verkiezingstelefoon geopend om zo vragen van inwoners in de Zuidplas over het programma of andere standpunten te kunnen beantwoorden. De SP heeft, naast alle gegevens online, ook een mogelijkheid geboden dat inwoners directe vragen kunnen stellen. De lijn is tussen 19 en 21 uur elke avond geopend. Buiten deze tijden kan men een bericht achter laten wordt men teruggebeld. De SP verkiezingstelefoon is bereikbaar op telefoonnummer 06 49 86 33 96.

Lees verder
8 november 2009

SP : “Gemeente Nieuwerkerk weigert informatie over WMO af te geven”

De SP in de Zuidplas is boos over de weigering van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel om mee te werken aan een enquete over de WMO van de landelijke SP. Niet alleen de weigering maar ook de manier waarop er met een medewerker van de SP is omgegaan, is bij de socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft nu een brief aan het college van B & W gestuurd om uitleg te krijgen over deze weigering en heeft ook de vragen van de enquete nu aan het college gesteld.

Lees verder
8 november 2009

Nieuw logo voorbeeld van regentenpolitiek

Nieuw logoDe afgelopen weken werd er een nieuw logo gepresenteerd voor de nieuwe gemeente Zuidplas. De SP is nogal verbaasd over het proces hoe dit logo tot stand is gekomen en heeft hierover vragen gesteld aan de stuurgroep fusie. De SP is vooral benieuwd wat het logo gekost heeft, waarom er zwijgplicht over was en waarom inwoners van de Zuidplas niet bij betrokken zijn geweest.

Lees verder
1 november 2009

Agnes Kant komt Zuidplas bezoeken op 11 november

Agnes KantSP Tweede Kamer fractievoorzitter Agnes Kant komt op 11 november de SP afdeling Zuidplas bezoeken en hun een hart onder riem te steken tijdens de campagne. Kant gaat de hele dag mee op campagne met de actieve leden van de SP Zuidplas.

Lees verder
31 oktober 2009

SP verlaat teleurgesteld Klankbordgroep vergadering

Een aantal kandidaten van de SP hebben woensdagavond teleurgesteld de klankbordgroep vergadering verlaten. In de hoop dat er meer duidelijkheid kwam over de aanbesteding van de gemeentelijke advertenties waren de SP-ers als toehoorders op de tribune gaan zitten. Helaas werd dit onderwerp achter gesloten deuren behandeld. Toen de klankbordgroep ging praten over type stoel, kleur en tapijt , was het genoeg voor de SP. Eerder had de SP al geklaagd over het ondemocratisch functioneren van deze klankbordgroep.

Lees verder
28 oktober 2009

SP: “overgang nieuwe gemeente Zuidplas ondemocratisch”

Sinds begin 2008 bestaan er 2 overlegclubjes die de overgang naar de nieuwe gemeente Zuidplas aan het voorbereiden zijn. Het eerste clubje is de “Bestuurlijke Klankbordgroep Fusie”, afgekort tot BKG. Deze club bestaat uit vertegenwoordigers van de 3 gemeenteraden. In het tweede clubje “stuurgroep Fusie” hebben vertegenwoordigers van de drie colleges zitting. In de afgelopen maanden hebben ze enkele besluiten naar buiten gebracht die verstrekkende gevolgen hebben voor de nieuwe gemeenteraad in 2010

Lees verder
28 oktober 2009

Tomaatje : Vrolijk antwoord op zure campagne VVD

De SP heeft een vrolijk antwoord op de verbiedende en zure toon van de VVD gegeven. De Zuidplas liberalen verbieden en betuttelen de aankomende kiezer door ze te verbieden om links te stemmen. Met deze, vrij naar Loesje, campagne hoopt de SP dat de kiezers ook zien dat men gewoon moet kiezen met het hart.

Lees verder
21 oktober 2009

Stemwijzer online

De gemeente heeft samen met het IPP de stemwijzer online gezet. Deze is te vinden op http://www.stemwijzer.nl/Zuidplas/. De SP heeft ook haar stellingen aangeleverd. Daarnaast zal er binnenkort een krant in de Zuidplas worden verspreid door de gemeente met daarin alle standpunten van alle partijen en zal de SP zich ook gaan voorstellen aan de kiezers, voorzover ze dat al niet op straat heeft gedaan.

Lees verder
19 oktober 2009

SP op debatten

De SP was afgelopen week op twee debatten aanwezig. Kandidaat Diny Borrmann was bij het debat van de gehandicapten belangenorganisatie AGN en lijsttrekker Evert Knoester ging bij omroep Zuidplas het debat aan met CDA, D'66 en TON. Er komen de aankomende weken nog diverse debatten aan met als afsluiting het grote lijsttrekkersdebat van Omroep Zuidplas.

Lees verder
10 oktober 2009

SP actief tijdens VEDJ debat

De SP heeft actief meegedaan aan de discussieavond van VEDJ met oog op de aankomende verkiezingen. Lijsttrekker Evert Knoester ging in debat met de andere partijen in de Zuidplas over de vooraf opgestelde stellingen. Knoester werd bijgestaan door Lydia Reicher, Andre Muller en Bas Stalpers.

Evert Knoester in discussie

Lees verder

Pagina's