h

Plan Wulpendaal blijft onbereikbaar voor starters

1 juni 2009

Plan Wulpendaal blijft onbereikbaar voor starters

De plannen voor koopwoningen voor starters blijft een vals voorwendsel van wethouder Slagt. Koopwoningen vanaf 140.000 zijn voor starters in de huidige situatie van crisis onbereikbaar. Hiermee ontloopt de wethouder zijn verantwoordelijkheid om echt iets voor jongeren te doen maar lijkt hij de schijn hoog te houden. Dat deze woningen qua hypotheek niet bereikbaar zijn werd zelfs door VVD kandidaat Jan Hordijk toegegeven tijdens het debat afgelopen zaterdag bij LONRadio.

De SP heeft aan de hand van diverse bronnen een calculatie gedaan en een startende jongeren krijgen zeker niet de financiering van deze woningen rond. Zelfs alle starterssubsidies en de erfpachtplannen gaan hier niet aan bijdragen. "uit diverse bronnen geeft aan dat een starter met een WO opleiding maximaal 120.000 euro kan lenen voor nieuwbouw. Voor net afgestudeerde HBO en MBO-ers ligt dit bedrag nog veel lager. Waar de wethouder bijvoorbeeld niet naar kijkt is dat net afgestuurden ook nog een aflossing voor de studiefinanciering hebben. Kortom de plannen van de wethouder zijn voor geen een starter bereikbaar!" aldus SP voorzitter André Muller.

De SP pleit daarom dat deze woningen ook niet als koopwoning worden aangeboden maar als huurwoningen. Al eerder had de SP hierover commentaar op de plannen : "Alleen starters met een groot genoeg inkomen en een vaste baan krijgen nu een hypotheek. Woningzoekenden met bijvoorbeeld een jaarcontract krijgen nog steeds niets en daarmee zijn de plannen dus gewoon waardeloos" vindt Muller.

De SP is verbaasd dat de VVD daarom zich zo op de borst slaat dat het zich inzet voor jongerenwoningen. "Raadslid Nick Rockx is een roepende in de woestijn. Zijn motie voor starterswoningen in 2006 is aangenomen maar blijkt meer en meer een papiertje zonder waarde als zijn eigen VVD wethouder hier dus andere plannen mee heeft. Een aangenomen motie zonder uitvoering is net als een bon voor een gratis ijsje als de winkel is gesloten. Daarom hoop ik dat Jan Hordijk zich aan zijn gedane belofte van afgelopen zaterdag gaat houden maar voorlopig blijf ik somber" concludeert Muller.

U bent hier