h

Stagnerende nieuwbouw in de Zuidplas

30 maart 2009

Stagnerende nieuwbouw in de Zuidplas

SP kaderlid Evert Knoester heeft in een opinieartikel de visie van de SP over de stagnerende woningbouw in de Zuidplas weergegeven. De alternatieven die de SP wil zijn misschien wel fors maar helpen de mensen die afhankelijk zijn van woningbouw weer aan een betaalbare woning.

U bent hier