h

SP stelt vragen over vermeend titelmisbruik door de gemeente.

19 juli 2023

SP stelt vragen over vermeend titelmisbruik door de gemeente.

Foto: Rodenburg

Na een gesprek met een verontruste inwoner van het middengebied kwam ons ter ore dat een medewerker van de gemeente Zuidplas al langere tijd ten onrechte als stedenbouwkundige wordt betiteld. 

Onderzoek in het architectenregister gaf aan dat deze medewerker niet als stedenbouwkundige in het architectenregister geregistreerd staat, maar door de gemeente wel met deze titel wordt aangeduid en daarmee titel misbruik pleegt. "Dit kan echt nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het middengebied,' legt fractievoorzitter Jan Baas uit. "Zuidplas wil de regie in eigen hand houden met de bouw, maar als onze 'stedenbouwkundige' officieel geen stedenbouwkundige is zouden onze bouwplannen overruled kúnnen worden door projectontwikkelaars."

Naar aanleiding van deze constateringen heeft de SP de volgende vragen:
1.​ Is het u bekent dat de gemeente Zuidplas volgens het architectenregister, een medewerker ten onrechte als stedenbouwkundige betiteld? 

2. Is het u bekend dat dit een beschermde titel is?

3. ​Zo ja, waarom neemt u dan geen stappen om titel misbruik van deze beschermde titel tegen te gaan?

4.​ Op de kanalen van gemeente Zuidplas zelf, maar ook in communicatie en tijdens bijeenkomsten wordt deze medewerker stedenbouwkundige genoemd. Kan dit (juridische) consequenties hebben voor de gemeente?

5.​ Welke risico’s loopt de gemeente Zuidplas in de lopende projecten waar deze medewerker bij betrokken is?

6. ​Welk risico loopt de gemeente Zuidplas in reeds afgeronde projecten waar deze medewerker bij betrokken was?

7.​Volgens een filmpje van de gemeente Zuidplas, is deze medewerker al 11 jaar werkzaam voor de gemeente Zuidplas. Is deze medewerker al 11 jaar als stedenbouwkundige actief voor Zuidplas ?

8.​ Zo nee, wanneer is deze titel toegevoegd?

 

Reactie toevoegen

U bent hier