h

SP Zuidplas stelt vragen over Voedselbank

30 mei 2023

SP Zuidplas stelt vragen over Voedselbank

De SP heeft recent vragen gesteld over de voedselbank Rotterdam. Deze stopt per december 2023 met leveren voor huishoudens in Zuidplas, maar een alternatief is er nog niet.

 

Inleiding:
De voedselbank van Rotterdam gaat eind 2023 stoppen met de Voedselbank in haar huidige vorm. “Van krat naar Supermarkt” Naar wij begrepen hebben betekent dat ook hun klanten vanuit de gemeente Zuidplas geen voedselpakketten meer zullen ontvangen.
Vragen:
1. Is het college hiervan op de hoogte? En klopt dit?
B. Zo ja, hoe lang is het college hier al van op de hoogte?
C. Zo ja, is dit op enige manier gecommuniceerd naar de raad?
D. Zo ja, hoe en wanneer is dit geweest?
E. Wanneer dit niet klopt, kunt u dan bevestigen dat de huishoudens gebruik kunnen blijven maken van de voorzieningen van de voedselbank Rotterdam?
2. Voor zover ons bekent draagt de voedselbank zorg voor enkele tientallen huishoudens in Zuidplas, klopt dit?
3. Is bij het college bekend om hoeveel huishoudens het gaat? Kunt u aangeven hoeveel huishoudens het zijn in Zuidplas die gebruik maken van de Voedselbank?
4. Zijn deze huishoudens in beeld bij bijvoorbeeld stichting ZO! En Zuidplas helpt?
Mocht u geen exacte cijfers hebben, kunt u dat dan navragen bij de betrokken instanties om ons hier later over te informeren?
Het opzetten van een voedselbank kost tijd, in de gemeente Zuidplas hebben wij momenteel geen Voedselbank. Door het wegvallen van de Voedselbank Rotterdam lijkt het de SP-fractie een noodzakelijk iets dat er in Zuidplas ook een dergelijke voorziening komt. Wij zijn van mening dat iedereen heeft recht op de ondersteuning die nodig is om een gezond leven te hebben en goed mee te kunnen doen in de samenleving, goed en genoeg voedsel is een basisbehoefte ons inziens.
5. Bent u dit met de SP-fractie eens? Zo niet, hoe ziet u het dan voor zich voor de betrokken huishoudens? 6. Indien u het met de SP-fractie eens bent, is het college al gestart met het opzetten van een voedselbank, of heeft het college al opdracht gegeven te starten?
B. Zo ja, wie of welke stichting doet dit?
C. Zo ja, kan het college in een tijdslijn aangeven wanneer dit gestart is en wat er tot nu toe gedaan is? 7. Kan het college garanderen dat er een voedselbank voorziening is opgestart voordat de voorziening vanuit Rotterdam stopt?
  
Het opzetten van een voedselbank kost geld.
8. Heeft het college financiële middelen vrijgemaakt om de voedselbank op te zetten?
B. Zo ja, kan het college hierbij ook aangeven wat de tot nu toe gemaakte kosten zijn, en welke kosten er nog verwacht worden?
9. Is er een mogelijkheid om bij het nieuwe systeem van Rotterdam aan te sluiten, zodat de huishoudens die nu gebruik maken van de Rotterdamse Voedselbank, niet tussen wal en schip vallen? Bent u bereid hier navraag naar te doen of hierover contact op te nemen met de gemeente Rotterdam of de Voedselbank Rotterdam?

Reactie toevoegen

U bent hier